HomeKnokke-HeistTherapeutisch dagverblijf Het Vlot beschikt over enkele vrije plaatsen

Therapeutisch dagverblijf Het Vlot beschikt over enkele vrije plaatsen

Het Vlot is een uniek, kleinschalig, therapeutisch dagverblijf in Heist voor baby’s, peuters en niet-schoolgaande kinderen van 0 tot en met 5 jaar (met uitzondering tot 12 jaar) met een motorische, verstandelijke of meervoudige beperking. Ze bieden dagopvang voor 15 kinderen, aangevuld met therapie en ontwikkelingsstimulatie volgens de specifieke noden van het kind.  Er is daarbij een nauwe samenwerking met de ouders die ten volle ondersteund worden. Vanaf september 2021 heeft deze voorziening enkele plaatsen vrij! 

Heb of ken je een kindje met een handicap of een ontwikkelingsvertraging die nood heeft aan ontwikkelingsstimulatie in een therapeutische setting, contacteer dan Tineke Schreel.  

Voor meer info: T 050 530 520 of via mail tineke.schreel@cvdo.be 

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers