Home Knokke-Heist Deelgemeente Heist Toch een definitief volkspleintje in de Pannenstraat

Toch een definitief volkspleintje in de Pannenstraat

De proefopstelling voor het creëren van een autoluw volkspleintje in de Heistse volkswijk De Oosthoek is sinds kort verwijderd. Het autoverkeer kan dus voorlopig weer ongehinderd vanuit de Noordstraat richting Pannenstraat rijden. In opdracht van het gemeentebestuur gaat de afdeling Stadsontwikkeling dit project nu verder technisch uitwerken en verfijnen met het oog op een definitieve herinrichting van dit kleine maar complexe kruispunt waar 5 straten op uitkomen.  

Proefopstelling in kader van relanceplan 

In kader van het relanceplan besliste het gemeentebestuur om vanaf 1 juli 2020 een proefopstelling uit te zetten op het kruispunt Noordstraat – Pannenstraat – Moefe. Bedoeling was om de verkeerscirculatie, leefbaarheid en fietsveiligheid te verbeteren op een zeer belangrijke as voor de schoolgaande jeugd en tevens het sluipverkeer doorheen de buik van Heist tegen te gaan. Bijkomstig werd zo ook de ruimte gecreëerd voor een terras voor de aanwezige horecazaak “Den Oosthoek”. Deze proefopstelling zou na evaluatie behouden, bijgestuurd of weggenomen worden.  

Kwalitatieve bevraging en verkeerstellingen 

In het kader van deze testfase werden enquêtes met een kwalitatieve bevraging afgenomen en ook kwantitatieve verkeerstellingen uitgevoerd door middel van nul- en nameting. Algemeen stelt de afdeling Stadsontwikkeling vast dat er bij de bevolking draagvlak is voor een ingreep op dit kruispunt om de verkeersveiligheid, zichtbaarheid en fietsveiligheid te verbeteren. Uit de verkeerstellingen blijkt ook dat er toch aanzienlijk minder verkeer doorheen de Pannenstraat wordt gestuurd en het autoverkeer nu eerder via de Knokkestraat verloopt die daarvoor beter uitgerust is. Na onderling overleg tussen de betrokken schepenen, diensten, brandweer en politie blijkt dat deze proefopstelling op vlak van verkeersveiligheid en fietsveiligheid wel degelijk zijn meerwaarde heeft bewezen. De uitwerking van het sfeerpleintje kon echter beter qua beleving en uitstraling. Het ging uiteraard slechts om een proefopstelling die in zeer korte tijd gerealiseerd werd.  

Onderzoek voor grondige heraanleg 

Omdat er momenteel heel wat werken aan de gang zijn in de kern van Heist, heeft het schepencollege beslist om de proefopstelling te verwijderen en het kruispunt opnieuw in zijn oorspronkelijke staat in gebruik te nemen. De afdeling Stadsontwikkeling kreeg wel de opdracht om een grondige heraanleg van het volledige kruispunt te onderzoeken rekening houdend met de opgedane ervaringen in functie van veiligheid voor de zwakke weggebruikers, een vlotte verkeerscirculatie, een kwaliteitsvol openbaar domein met mogelijkheden voor sfeer en beleving en een aangename leefomgeving voor de omwonenden.  

1 REACTIE

  1. Heb deze zomer het nut van dit pleintje niet gezien. Het zorgde voor een grotere onveiligheid voor de fietsers die Pannenstraat vanaf de Kursaalstraat wilden verder volgen. Sommige auto’s die vanuit de Noordstraat kwamen vlogen met grote snelheid over het kruispunt. Ook die grote en lelijke bloembakken zorgden dat je moeilijk voorbij kon omdat ze verkeerd geïnstalleerd werden. Deze knip zorgde waarschijnlijk ook voor een knip in de portemonnee van de bakker. De meubelwinkel kon ook moeilijker door met zijn vrachtauto. Als dit allemaal is ten voordele van iemand die een café uitbaat en in de gemeenteraad zit vind ik dit toch een brug te ver. Dan zou men misschien beter zorgen dat de doorgang van het fietspad achter het station weer opengesteld wordt.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Geen reclame meer voor “Light ART”

Het festival “Light ART” start nu zaterdag. Dat is het moment waarop er voor de eerste keer weer shoppers naar onze gemeente zullen komen....

socialehulp@knokke-heist.be blijf dus niet zitten met je vraag

De coronacrisis treft ons hard. Jouw situatie is daardoor misschien veranderd. Misschien kan je al dan niet tijdelijk niet meer aan de slag? Of...

Sportoase Duinenwater weer open met protocol

De toelating om de activiteiten deels opnieuw te activeren kwam vroeger dan verwacht maar verheugt ons omdat het een erkenning is van de regering...

Wensenboom doet het zonder snoep

Elk jaar staan enkele vrijwilligers van het gemeentebestuur op de markt in Knokke en Heist om er soep aan de man te brengen ten...

Recente reactie van onze lezers