donderdag, februari 29, 2024
HomeKnokke-HeistTwaalf procent van de fietsers niet-verkeersveilig

Twaalf procent van de fietsers niet-verkeersveilig

Tijdens de recente campagne “Ej me velo gezien!?” hebben de lokale politie-eenheden van Damme en Knokke-Heist een indrukwekkend aantal van 1.961 fietsen aan een grondige veiligheidscontrole onderworpen. De campagne, die zich richt op het verhogen van de zichtbaarheid en veiligheid van fietsers in het verkeer, heeft enkele belangrijke inzichten opgeleverd. Maar liefst 240 fietsen, wat neerkomt op 12% van het totale aantal gecontroleerde fietsen, voldeden niet aan de vereiste verkeersveiligheidsnormen. Verder bleek dat 68 fietsers, ofwel 3.5% van het totaal, het risico liepen in het donker over het hoofd gezien te worden wegens het ontbreken van of defecte fietsverlichting.

Het belang van zichtbaarheid in het verkeer

Korpschef Steve Desmet benadrukt het cruciale belang van goede zichtbaarheid in het verkeer, vooral tijdens de donkere maanden. “Een goede fietsverlichting of het dragen van fluorescerend materiaal kan al een groot verschil maken,” stelt hij. Het verhoogt de veiligheid van fietsers aanzienlijk en kan ongevallen voorkomen.

Sportieve fietsers in de kijker

Opvallend dit jaar waren de sportieve fietsers. Hoewel velen van hen investeren in kwalitatieve fietsverlichting, blijkt uit de controle dat zij vaak de verplichte zijdelingse reflectoren in de wielen en de reflectoren voor- en achteraan in de pedalen over het hoofd zien. Dit benadrukt de noodzaak van voortdurende bewustwording en educatie over fietsveiligheid.

Voortzetting van de campagne

De fietscontroles waren onderdeel van de elfde editie van de “Ej me velo gezien!?” campagne. Deze initiatieven zijn cruciaal voor het verhogen van de algemene verkeersveiligheid en het bewustzijn onder fietsers. De politie van Damme en Knokke-Heist geeft aan dat de controles ook na de campagne zullen doorgaan, waardoor fietsers het hele jaar door kunnen worden gecontroleerd op hun naleving van de verkeersveiligheidsregels.

De campagne "Ej me velo gezien!?" speelt een vitale rol in het bevorderen van de veiligheid en zichtbaarheid van fietsers in Damme en Knokke-Heist. De resultaten van de controles wijzen op een duidelijke noodzaak voor voortdurende educatie en bewustmaking onder fietsers over het belang van volledige fietsverlichting en reflectoren. Terwijl de lokale politie-eenheden zich inzetten voor de handhaving van de veiligheidsnormen, wordt van fietsers verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een veilige en zichtbare aanwezigheid op de weg.