vrijdag, mei 27, 2022
14 C
Knokke-Heist

Twee niet te missen natuurwandelingen

Met ook in het noorden de lente in het vooruitzicht zijn de eerste doortrekkers onder de steltlopers en natuurlijk ook de bij ons pleisterende steltlopers in dit gebied te vinden, waar ze bij laag tij foerageren op de slikplaten en bij hoog tij in de waarden rusten of foerageren.  Het gaat vooral om soorten die vrij vroeg met de trek beginnen zoals Bonte strandloper, Witgatje, Kemphaan, Grutto, Regenwulp en Watersnip.  Maar vooral ook voor de sierlijke Lepelaar is de trek volop bezig en maken we een mooie kans om deze doortrekkers in het gebied te zien te krijgen. Ook voor de prachtige Visarend is in het voorjaar april de doortrekmaand waarop we het meeste kans maken om hem langs de kust te zien doortrekken en in geschikte plassengebieden te zien jagen.

En uiteraard zullen de eerste Zwartkopmeeuwen reeds op de broedvogeleilanden gearriveerd zijn. Om deze te zien te krijgen, is het wel even zoeken tussen de talrijk aanwezige Kokmeeuwen.  Hun kenmerkende roep verraadt evenwel hun aanwezigheid.  Natuurlijk kijken we uit naar eventueel eerste doortrekkende en arriverende sternen, zoals Visdief en Grote stern.  Maar veel hangt uiteraard af van de weersomstandigheden dit voorjaar. Krijgen we vroeg echt lenteweer of komt de lente pas echt laat op gang. Niettemin blijft dit een topwandeling voor elke vogelliefhebber.

Afspraak: Zondag 10 april om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop..

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

De afwisseling van laaggelegen weilanden en plassen en kleine waterlopen met brede rietkragen maakt dit gebied aantrekkelijk voor allerhande broedvogels van riet en plas, zoals Rietzanger en Kleine karekiet, maar ook Meerkoet, Waterhoen, Wilde eend en Kuifeend. Zelfs de zeldzame Blauwborst broedt hier sommige jaren nog met minstens één broedkoppel en met een flinke portie geluk horen en zien we dit prachtige vogeltje mogelijks tijdens deze avondwandeing.  De Blauwborst is immers een soort die vroeg in het voorjaar arriveert en vooral in de heel vroegemorgenuurtjes en bij valavond z’n gevarieerde zang laat horen bij het afbakenen van zijn territorium.  In de vochtige weilanden broeden dan weer een aantal koppel Kievit, die in deze periode reeds met donsjongen kunnen zitten of zelfs reeds aan hun tweede legsel toe zijn.

Maar deze tijd van het jaar is ook de doortrekperiode van een aantal steltlopers, zoals Oeverloper, Witgatje, Groenpootruiter en Kemphaan.  Langs de vaarten hebben we kans op jagende Visdiefjes die in de sternenkolonie in de voorhaven broeden.

De oude spoorwegbermen en vochtige grasperceeltjes langs de bermen kennen een vrij rijke flora. Typische soorten die hier nu reeds in bloei staan zijn Paarse & Witte dovenetel, Hondsdraf en mogelijks ook Sneeuwklokje. En waar reeds planten in bloei staan, treffen we bij zonnig weer ook de eerste insecten, vooral hommels, enkele soorten zweefvliegen en enkele vlindersoorten zoals Dagpauwoog, Atalanta, Gehakkelde aurelia, Citroenvlinder en de tegenwoordig zeldzaam geworden Kleine vos.

Afspraak: Donderdag 14 april om 19:00 uur aan einde parking Gustave van Nieuwenhuysestraat (tussen Kleiputten & Sashul) te Heist.

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 12:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Stevig waterdicht schoeisel of bij vochtig voorjaar zelfs laarzen mogelijks noodzakelijk.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je even lezen