vrijdag, april 19, 2024
HomeKnokke-HeistTweede golf: N-VA vindt het voorbarig om nu al te spreken over...

Tweede golf: N-VA vindt het voorbarig om nu al te spreken over een mogelijke compromis of dading

N-VA Knokke-Heist heeft officieel gereageerd op de recente juridische ontwikkelingen omtrent een geschil tussen twee private partijen tweede golf project. Dit volgt na een uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg en het daaropvolgende beroep. De oppositie partij benadrukt het belang van het afwachten van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voordat verdere acties worden ondernomen.

Kern van de Kwestie

Het dispuut draait om een omgevingsvergunning en/of het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat momenteel onder de loep ligt. N-VA Knokke-Heist benadrukt de voorwaarde in de huidige vergunning die stelt dat de ontwikkelaar eigenaar moet zijn van alle betrokken gronden, wat een complexe situatie creëert gezien ook de gemeente nog gronden moet ruilen of verkopen aan de ontwikkelaar.

Standpunt N-VA

N-VA Knokke-Heist vindt het voorbarig om nu al te spreken over een mogelijke compromis of dading, zoals voorgesteld door burgemeester Jan Morbee. Het advies van de partij is om geduldig te wachten op de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze beslissing zal uitsluitsel geven over de levensvatbaarheid van de omgevingsvergunning en het RUP.

Mogelijke Gevolgen

Een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning zou een uitgebreid proces met zich meebrengen, inclusief een nieuwe adviesprocedure, een inspraakronde met bezwaarbehandeling, en uiteindelijk een nieuwe beslissing. N-VA Knokke-Heist wijst erop dat dit niet automatisch betekent dat een nieuwe vergunning ook verleend zal worden.

De partij benadrukt de noodzaak van zorgvuldigheid en geduld in dit complexe juridische proces. Het belang van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan niet worden onderschat, aangezien het de toekomstige richting van dit project zal bepalen.

1 REACTIE