De Elizabetlaan (N34) is momenteel een weinig aantrekkelijke doorgaande as met tweemaal twee rijstroken. Deze worden teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen. De hele zone vanaf de grens met Zeebrugge tot aan de Krommedijk zijn op dit ogenblik een werf zodat er op termijn een aangename groene boulevard komt. Het Heldenplein en het Vissershuldeplein worden verbonden met een wandelboulevard. Het Heldenplein wordt volledig heraangelegd en onder het plein komt er een rotatieparking. Ook het Vissershuldeplein krijgt een make-over. Hieronder een aantal foto’s van de werken.

Iconische landmark
Rechtover het Heldenplein komt een driedelig woontorencomplex naar een ontwerp van het befaamde Rotterdamse bureau Neutelings Riedijk Architects. Het moet een iconisch landmark worden voor de deelgemeente Heist. De zone rondom de drie volumes zal als plein aangelegd worden. Op de gelijkvloerse verdieping is ruimte voor horeca en lokale handel.

Fase 1a: van 2 maart 2020 tot en met 30 juni 2020
   – aanleg ovonde Heldenplein ten zuiden van de tramsporen
   – heraanleg van de Elizabetlaan ten zuiden van de tramsporen en ten oosten van de ovonde Heldenplein
   – heraanleg zuidzijde van het kruispunt met de Krommedijk.

Fase 1b: van september 2020 tot en met juni 2021
   – heraanleg van de Vlamingstraat
   – aanleg rotonde Heistlaan/Elizabetlaan
   – heraanleg van de Elizabetlaan ten zuiden van de tramsporen vanaf de gemeentegrens tot aan de Vuurtorenstraat
   – aanleg ovonde Heldenplein ten noorden van de tramsporen
   – heraanleg van de Elizabetlaan ten noorden van de tramsporen tussen de ovonde Heldenplein en de Krommedijk
   – heraanleg noordzijde van het kruispunt met de Krommedijk.

Actuele toestand fase 1a

Op 27 en 28 februari 2020 heeft aannemer Willemen Infra een aantal ingrepen uitgevoerd om het verkeer te kunnen omleiden vanaf het Heldenplein.
Op maandag 2 maart 2020 is aannemer Willemen Infra gestart met de opbraakwerken van de rijweg van de zuidzijde van de Elizabetlaan van het Heldenplein tot voorbij het kruispunt met de Krommedijk. Ook het kruispunt met de Krommedijk wordt opgebroken. De aannemer is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de zuidzijde van nieuwe ovonde op de parking ter hoogte van de Knokkestraat.

Nagenoeg alle activiteiten zijn opgeschort als gevolg van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad (sociale distancing tussen werknemers) en dit ter bestrijding van de corona-crisis.
De nodige maatregelen zijn genomen om de werven in veiligheid te brengen en de putten/sleuven te dichten waar mogelijk.
Momenteel is het nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden op de werf hervat zullen kunnen worden.

Verkeersmaatregelen

Vanaf maandag 2 maart 2020 is de Rampe, de doorsteek over de trambedding ter hoogte van de Parkstraat, de doorsteek vanaf de Knokkestraat naar de Elizabetlaan ter hoogte van de Noordstraat en het gedeelte van de Krommedijk tussen de Knokkestraat en Elizabetlaan afgesloten voor het verkeer.

Vanaf woensdag 4 maart 2020 is de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan (richting Knokke) afgesloten vanaf de tramhalte ter hoogte van het Heldenplein tot en met het kruispunt van de Krommedijk.
Volgende omleidingen zijn van kracht zijn:
– vanaf het Heldenplein tot het kruispunt Anemonenlaan wordt het verkeer in de beide richtingen op de noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan gebracht;
– er is een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/u gelden, alsook een inhaalverbod;
– tussen de Parkstraat en de Zeegrasstraat mogen de fietsers in de beide rijrichtingen gebruik maken van het fietspad langs de noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan;
– tussen de Parkstraat en het Heldenplein is het fietspad afgesloten en dienen de fietsers via de Graaf d’Ursellaan verder te rijden in de richting van het Heldenplein;
– voetgangers kunnen enkel via de voetgangerstunnel ter hoogte van de Parkstraat/Knokkestraat de Elizabetlaan dwarsen;
– de doorsteken over de trambedding aan de Rampe/Parkstraat en Krommedijk zijn afgesloten;
– vanuit de Parkstraat kan er enkel in de richting van Heist gereden worden en de Parkstraat kan enkel vanuit de richting van Knokke ingereden worden;
– de Graaf d’Ursellaan blijft bereikbaar vanaf de Elizabetlaan, zowel vanuit de richting Heldenplein als de Parkstraat;
– vanuit de Anemonenlaan mag er enkel in de richting van Heist gereden worden.

Verkeersmaatregelen

Zolang de wegenwerken in de Duinbergenlaan in uitvoering zijn zal het doorgaand verkeer van Knokke richting Zeebrugge via de Knokkestraat tot aan het Heldenplein moeten rijden. Na beëindiging van die werken zal er opnieuw verkeer mogelijk zijn tussen Knokke en Heist via de Elizabetlaan richting Zeebrugge.

Vanaf april 2020 (vermoedelijk na de paasvakantie) zal de zuidzijde van de ovonde klaar zijn. Het verkeer dat  van Zeebrugge komt zal dan al van die ovonde gebruik kunnen maken om naar de Knokkestraat te rijden.

Minder hinder danzij Shop & Go-zones en parking Knokkestraat

Tijdens deze grootschalige werken blijven alle handelszaken vlot bereikbaar. De huidige laad- en loszones in de Knokkestraat blijven behouden en er komen een aantal Shop & Go-plaatsen in de Knokkestraat en in de Kursaalstraat. De speciale zones worden aangeduid door een paal met bordje en rode wegmarkering. Je hoeft hiervoor geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 60 euro. Dit systeem zorgt ervoor dat je snel om boodschappen kunt en dat er steeds parkeerplaatsen vrij komen.

Een tweede maatregel is de parking in de Knokkestraat. Daar zal je gratis kunnen parkeren want de parking wordt blauwe zone. Tussen 11 en 19 uur moet je dus de blauwe schijf leggen. Langdurig parkeren is niet mogelijk, zodat er ook hier voldoende rotatie is. De parking krijgt bovendien een nieuwe in- en uitrit vanaf de Knokkestraat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here