Home Cultuur Veel dingen veranderen vanaf nu

Veel dingen veranderen vanaf nu

Op 1 september veranderen een aantal dingen. Wij zetten de belangrijkste op een rijtje.

GEEN MONDMASKERPLICHT MEER OP DE ZEEDIJK

Gouverneur Carl Decaluwé trekt, na overleg met de kustburgemeesters, vanaf 1 september het besluit in om verplicht een mondmasker te dragen op de zeedijk. Het blijft wel verplicht om een masker op zak te hebben. De gouverneur roept iedereen (zowel wandelaars als fietsers) ook op om de sociale afstand te bewaren. Mocht blijken dat het opnieuw erg druk wordt op de dijk bij mooi weer, dan kan de mondmaskerplicht opnieuw worden ingevoerd.

LEERPLICHTLEEFTIJD VERLAAGD NAAR 5 JAAR

Vanaf dit schooljaar zijn Vlaamse kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig, waar dat vroeger vanaf 6 jaar was. In het schooljaar dat op 1 september start moet iedere kleuter vanaf 5 jaar 290 halve dagen verplicht op school zijn. Scholen kunnen wel uitzonderingen toestaan voor kinderen die bijvoorbeeld in revalidatie zitten, of logo- of kinesitherapie moeten volgen. Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ook laten aansluiten bij het levensbeschouwelijk onderwijs in een lagere school. 

RUIMER AANBOD STUDIERICHTINGEN DUAAL LEREN EN PROEFPROJECT DUAAL LESGEVEN

Vanaf dit schooljaar zullen leerlingen in het gewoon secundair onderwijs keuze hebben uit 104 duale studierichtingen, in plaats van 79 vorig schooljaar. Tegelijk start er een proefproject rond duaal lesgeven voor werknemers van een bedrijf.

Via het systeem van duaal leren kunnen jongeren de schoolbanken combineren met ervaring opdoen op de werkvloer. Het ging vorig schooljaar definitief van start in heel Vlaanderen, en dit schooljaar stijgt het aanbod naar 104 studierichtingen. Het gaat onder meer om richtingen die opleiden tot installateur nutsvoorzieningen, natuurbeheerder, pijpfitter of tandartsassistent.

Nog op 1 september start een twee jaar durend proefproject rond duaal lesgeven. Dat is een nieuw concept waarbij werknemers van een bedrijf al dan niet deeltijds een lesopdracht opnemen in een secundaire school. Als een school een vacature heeft die ze niet kan invullen via een reguliere aanstelling, dan kan ze beroep doen op een ervaringsdeskundige die aan de slag is in een bedrijf. Leerlingen krijgen op die manier les van vakmensen die met twee benen in het werkveld staan. Het proefproject staat open voor bedrijven uit de chemie- en life sciences-sector, maar ook andere sectororganisaties kunnen een voorstel indienen. 

OFFICIEEL STATUUT MANTELZORGERS

Mantelzorgers die instaan voor de zorgverlening van hun naasten, kunnen vanaf 1 september een officieel statuut krijgen via het ziekenfonds. Daarnaast wordt er, ook op 1 september, een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor deze groep.

Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Mantelzorgers bieden voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan partner, ouder of kind zijn, maar ook familielid, vriend of kennis. Voor minister van Sociale Zaken Maggie De Block is deze hulp “van onschatbare waarde”. “Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de juiste sociale zekerheid. Door dit statuut gaan we mantelzorg veel beter kunnen opvolgen. Het zal de beleidsmakers dan ook een houvast geven bij het uitwerken van maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorgers.” Een van die maatregelen gaat dus al in op 1 september, namelijk de start van het thematisch verlof voor erkende mantelzorgers. Werknemers die als mantelzorgers zijn erkend, zullen dit thematisch verlof kunnen aanvragen bij hun werkgever, en bij de RVA zullen ze de uitkering waarop ze recht hebben kunnen aanvragen.

MAALTIJDCHEQUES ENKEL NOG VOOR VOEDING

Een hele winkelkar betalen met maaltijdcheques, ook als er niet-voedingsproducten in liggen, zal vanaf september niet meer kunnen in de supermarkten. Volgens de wet mogen er alleen voedingsproducten mee betaald worden, maar veel supermarkten pasten dat niet strikt toe.

“VIA, de koepel van uitgevers van maaltijdcheques, heeft beslist om strenger toe te zien op de correcte naleving. Het is geen evidente zaak om dat 100 procent correct te doen, dus is er een tijdslijn afgesproken om de kassasystemen aan te passen”, bevestigde Comeos eerder deze maand. “Dat is nog wat verstoord geraakt door de coronacrisis, maar de deadline werd uiteindelijk in september gelegd.”

SNELHEID BRUSSELSE RING VERLAAGD

Vanaf 1 september wordt de snelheid op de Ring rond Brussel verlaagd naar 100 kilometer per uur, in het kader van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030. De snelheidsverlaging van 120 naar 100 kilometer per uur komt er op alle wegvakken van de Brusselse ring (R0) die in het beheer zijn van het Vlaamse en het Brusselse Gewest. Op plaatsen waar de maximum toegelaten snelheid lager ligt dan 100 kilometer per uur wordt deze niet verhoogd. Dat is het geval op het viaduct van Vilvoorde en de bocht van Vorst, waar maximum 90 kilometer per uur mag gereden worden. De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed.

VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE VOOR WIE 1/10DE OUDERSCHAPSVERLOF OPNEEMT

Vanaf 1 september kunnen ouders die een halve dag per week ouderschapsverlof opnemen rekenen op een Vlaamse aanmoedigingspremie. De premie geldt zowel voor werknemers uit de privé- als de social profitsector.

Sinds 1 juni 2019 kunnen werknemers op basis van een federale regeling 1/10de ouderschapsverlof nemen. Dat houdt in dat wie voltijds werkt bijvoorbeeld wekelijks op woensdag- of een andere namiddag of om de twee weken op vrijdag thuisblijft voor de zorg van het gezin. Wie gebruik maakt van de regeling krijgt een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Maar wie de keuze maakt om 1/10de ouderschapsverlof op te nemen kon nog geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie die wél geldt voor wie voltijds, halftijds of voor 1/5de thuisblijft. Dat verandert vanaf 1 september. Vanaf dan zullen werknemers in de privésector maandelijks 34,32 euro bruto krijgen als ze 1/10de ouderschapsverlof nemen. Voor werknemers uit de social profitsector gaat het om een maandelijks brutobedrag van 85,80 euro. Op basis van het aantal mensen dat vandaag al 1/10de ouderschapsverlof opneemt, verwacht Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) dat er maandelijks een kleine 800 Vlamingen gebruik van zullen maken.

MEER MENSEN KRIJGEN TOEGANG TOT PRO-DEOADVOCAAT

Wie te weinig bestaansmiddelen heeft, kan een beroep doen op een pro-Deoadvocaat. Die zogenaamde juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis. Daar komen nu meer mensen voor in aanmerking omdat de inkomensplafonds zijn opgetrokken.

Voorheen lagen de inkomensplafonds op 1.026 euro voor alleenstaanden en 1.317 euro voor gezinnen. Maar vanaf 1 september 2020 worden ze verhoogd met 200 euro en nadien gedurende 3 jaar met telkens 100 euro. In 2023 zullen de plafonds op meer dan 1.500 euro liggen voor alleenstaanden en meer dan 1.800 euro voor gezinnen, afhankelijk van het aantal kinderen ten laste.

De verandering kwam er op voorstel van Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen). Hij schat dat voortaan 30 procent van de bevolking onder de regeling zal vallen, terwijl dat ervoor maar zo’n 10 procent was. 

- Advertisment -

Lees ook dit

Het Weer in Knokke-Heist en de Zwinregio

Vandaag zijn er 's ochtends nog enkele korte opklaringen, al snel wordt het betrokken maar het blijft droog tot de avond. Matig tot goed...

Geen reclame meer voor “Light ART”

Het festival “Light ART” start nu zaterdag. Dat is het moment waarop er voor de eerste keer weer shoppers naar onze gemeente zullen komen....

socialehulp@knokke-heist.be blijf dus niet zitten met je vraag

De coronacrisis treft ons hard. Jouw situatie is daardoor misschien veranderd. Misschien kan je al dan niet tijdelijk niet meer aan de slag? Of...

Sportoase Duinenwater weer open met protocol

De toelating om de activiteiten deels opnieuw te activeren kwam vroeger dan verwacht maar verheugt ons omdat het een erkenning is van de regering...

Recente reactie van onze lezers