HomeCultuurVeerkrachtig beeldhouwwerk van Nicolas Lavarenne op Sculpture Link

Veerkrachtig beeldhouwwerk van Nicolas Lavarenne op Sculpture Link

De 28ste editie van Sculpture Link die staat opgesteld van 15 juni tot en met 15 augustus op de Zeedijk van Knokke-Heist is er een van lichamelijke spanning, monumentale ritmiek en een letterlijk en figuurlijk intens aanwezige verhevenheid, gecreëerd door de Franse beeldhouwer Nicolas Lavarenne.  


 
Opgegroeid met beeldende kunst 

Lavarenne werd geboren in 1953 in Chamalières, Puy de Dôme en groeide op in een gezin waar beeldende kunst een voorname rol kreeg toebedeeld. Zijn beide ouders waren leraar tekenen en zijn vader was een voortreffelijke en internationaal gewaardeerde schilder. Hij toonde aanvankelijk een ruime en doeltreffende belangstelling voor techniek en structuren, kwam terecht in een schrijnwerkerij waar hij ornamenten voor meubels mocht kappen en snijden om even later eerder traditionele en getormenteerde figuren uit een houten blok te kappen. Uiteindelijk, na een kort experimenteren met polystyreen, vindt hij in 1990 zijn uiteindelijke roeping in het modelleren en in brons gieten van menselijke, hoofdzakelijk mannelijke, figuren. Hij werkte samen met enkele bekende kunstenaars en was even assistent van de bekende beeldhouwer Arman. Hij neemt deel aan tal van tentoonstellingen in binnen- en buitenland en heeft zo gaandeweg een groeiende bekendheid verworven met zijn monumentale werken die vaak in of naast historisch belangrijke ruimtes worden opgesteld en in ruime mate inspelen op de sfeer en de structuren van grote tuinen of parken, gebouwen en kastelen.  
 
Steltenlopers 

In het werk van de kunstenaar staat de menselijke figuur centraal, maar dan op een heel bijzondere wijze. Men heeft het vaak over ‘échassiers’, steltenlopers, driepotige stammen ook lange stengels wanneer men zijn figuren wil situeren of omschrijven. Dat refereert, hoofdzakelijk aan zijn eerste bronzen waarin de benen van de personages in die mate verlengd worden dat uiteindelijk stralen of spillen vanuit de voeten lijken te groeien en op de grond steunen, zoals bij steltenlopers in enige mate het geval is. Gaandeweg worden de lichamen van zijn personages echter gevat, gegrepen en omsingeld door lange metalen stokken die de personages vergezellen en in de hoogte torsen. Zo lijken zijn figuren in zekere mate spinnen die lang uitgestrekt rusten in hun web, waarbij het web een etherische kooi blijkt te zijn, een structuur van langgerekte staven die door de zwevende figuren worden vastgeklemd en een beeld van vervreemding creëren. 
 
Ritmiek, emotie en lichamelijke extase 

Het lichaam dat Nicolas Lavarenne modelleert is een frappant, nauwkeurig en expliciet uitgewerkt knooppunt van esthetiek en beeldende spanningen, een monument van sierlijkheid dat door betekenissen wordt gesublimeerd, een toonbeeld van originele vormgeving waarin contrasten leven zoals het statische van de structuur die het soepele en elegant welsprekende lichaam omringt, optilt en lijkt te beschermen. Zijn realistisch uitgebeelde lichamen beïnvloeden en inspireren als het ware de onmiddellijke omgeving en zijn een amalgaam van ritmiek, expressie, emotie, van het buiten zichzelf treden, van lichamelijke extase. 
 
Internationale carrière 

Wie met zijn sculpturen wordt geconfronteerd zal het niet verbazen dat de kunstenaar een internationale carrière heeft opgebouwd en aanwezig is in belangrijke kunstcollecties over de gehele wereld. Zijn sculpturen, waarin krachtige en bewogen personages in hun lange en steeds hernieuwde poging om hogerop te geraken blijk geven van een steeds hernieuwde veerkracht, mogen symbool staan en een bron van inspiratie zijn voor de velen die in deze pandemie evenzeer hun veerkracht tonen en getoond hebben. 
 
Kleinere sculpturen op Knokke Art Fair in Casino 

De wandeling (of fietstocht) loopt over de Zeedijk vanuit Het Zoute richting Heist-West (of omgekeerd) met onderweg het Grand Casino. Alwie de prachtig gemodelleerde lichamen in hun netwerk van stelten, staven en stengels van Nicolas Lavarenne in het kader van Sculpture Link 2021 heeft bekeken en bewonderd zal verheugd zijn te vernemen dat in het Casino van Knokke kleinere en bijzonder aantrekkelijke sculpturen van Lavarenne worden tentoongesteld in de stand van galerie Ysebaert, die de kunstenaar vertegenwoordigt, tijdens de Knokke Art Fair die plaats heeft van 7 tot en met 15 augustus 2021. 

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers