woensdag, mei 22, 2024
HomeKnokke-HeistVeiligheid en Innovatie Versterkt bij Lokale Politie

Veiligheid en Innovatie Versterkt bij Lokale Politie

In de raadzaal, hebben negen nieuwe politiemedewerkers hun toewijding aan de gemeenschap bezegeld met een eedaflegging. Onder de plechtige getuigenis van voorzitter Jan Morbee, stappen zij een toekomst van dienstbaarheid in.

Het team van de directie Veiligheid groeit met de aanwinst van inspecteurs Benoot en Nevejans en hoofdinspecteur Bonte, waarbij de laatste twee gesteund worden door politiehond Cubo, momenteel in training. Hun rol is cruciaal voor de handhaving van orde en rust binnen de gemeenschap. Inspecteur Beuckels, onlangs toegetreden tot de directie Technologie en Innovatie, zal de politie ondersteunen met geavanceerde oplossingen voor hedendaagse uitdagingen.

De directie Opsporing verwelkomt vier nieuwe speurneuzen, die zullen bijdragen aan het oplossen van misdrijven en het waarborgen van gerechtigheid. Gaëlle Schelfaut brengt haar expertise naar het Kabinet van de Korpschef, waar zij een sleutelpositie zal bekleden in het adviseren van politiestrategieën.

De korpschef, Steve Desmet, presenteerde ook met trots assistenten Jan Jacobs en Sally Bisschop, die als contractuele medewerkers de operationele kracht van het korps zullen versterken. Met burgemeesters Jan Morbee en Joachim Coens poserend naast het team, symboliseert de foto eenheid en de gezamenlijke inzet voor de gemeenschap.

Deze positieve uitbreiding van het korps illustreert de voortdurende toewijding aan een veilige en innoverende gemeenschap. De nieuwe leden beloven frisse energie en nieuwe perspectieven te brengen, terwijl ze werken aan een veiliger gemeente en stad.

Met de eedaflegging van deze gedreven individuen, bevestigt de lokale politie haar belofte aan de gemeenschap: een beschermende kracht zijn en blijven, die altijd streeft naar verbetering en innovatie in dienstverlening.