zondag, april 14, 2024
HomeKnokke-HeistVeiligheidsbeleving in Knokke-Heist Overstijgt Vlaams Gemiddelde: Een Analyse van de Lokale Inspanningen...

Veiligheidsbeleving in Knokke-Heist Overstijgt Vlaams Gemiddelde: Een Analyse van de Lokale Inspanningen en Uitdagingen

Inwoners van Knokke-Heist voelen zich overwegend veilig, blijkt uit een recente bevraging van DPG-media. Met een score van 74 op 100, ligt Knokke-Heist aanzienlijk hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 59. Deze positieve beoordeling is te danken aan diverse factoren die de gemeente in haar veiligheidsbeleid heeft geïmplementeerd. Desondanks blijven er aandachtspunten.

Een van de sleutelfactoren voor deze hoge veiligheidsbeleving is de lage frequentie van misdrijven zoals diefstal, geweld en vandalisme. De effectieve aanpak van de lokale politie, inclusief patrouilles en preventieprogramma’s, heeft hier zeker aan bijgedragen. Daarnaast speelt goede openbare verlichting een cruciale rol in het verhogen van het veiligheidsgevoel, vooral ’s nachts.

De toegankelijkheid en zichtbaarheid van politie en hulpdiensten in Knokke-Heist vormen een ander belangrijk aspect. Dit gaat verder dan alleen patrouilles; wijkagenten die een bekend gezicht zijn in de lokale gemeenschap zijn een pluspunt. Ook het inzetten van Federale Polities te paard of Nederlandse collega’s bij zomerse overlast weten inwoners te warderen. Schone en goed onderhouden openbare ruimtes dragen eveneens bij aan een veiliger gevoel. Verwaarlozing en verval worden actief bestreden, waardoor parken, straten en openbare gebouwen bijdragen aan een positieve en veilige omgeving.

Sterke gemeenschapsbanden zijn essentieel. In Knokke-Heist, waar mensen elkaar kennen en samenwerken, wordt een veiligere omgeving gecreëerd. De lokale overheid ondersteunt dit door gemeenschapsevenementen en -programma’s te organiseren. Ook verkeersveiligheid krijgt aandacht met goed ontworpen en onderhouden wegen, voetgangersgebieden en fietspaden. Hier zijn zeker nog wel wat werkpunten voor de lokale mandatarissen na de verkiezingen.

Noodplanning en respons zijn ook belangrijk. Een goed voorbereide lokale overheid op noodsituaties, zoals natuurrampen en grote ongevallen, verhoogt eveneens het gevoel van veiligheid. Toegang tot sociale diensten, waaronder gezondheidszorg, onderwijs en sociale zorg, helpt bij het aanpakken van onderliggende problemen die tot onveiligheid kunnen leiden. Men kan nog 26 verdienen om te 100 te komen, daar zit zeker ook een stuk drugsbeleid en aanpak bij en het communiseren als het fout loopt. Zwigen is nooit de boodschap als het om criminaliteit gaat. Door te praten heb je er meteen 60 000 ogen in de afdeling “sociale controle” bij!

Tot slot wordt de participatie van burgers in veiligheidskwesties en besluitvorming benadrukt. Door burgers te betrekken bij het ontwikkelen van veiligheidsoplossingen, worden deze beter afgestemd op de behoeften van de gemeenschap.

Het onderzoeksbureau iVOX heeft de gegevens gewogen en geanalyseerd. Op vrijdag 17 november maken het VTM en HLN om 19u de Beste Gemeente van Vlaanderen bekend, samen met de Gemeenterapporten van alle 300 Vlaamse gemeenten. Uw reacties hieronder zijn welkom.