zondag, april 14, 2024
HomeKnokke-HeistVerkeersperikelen aan de Krommedijk: Oproep tot Actie voor Veiligheid

Verkeersperikelen aan de Krommedijk: Oproep tot Actie voor Veiligheid

In een dringende oproep voor verbeterde verkeersveiligheid, uiten bewoners van de Krommedijk hun zorgen over de ontoereikende signalering bij de spoorwegbrug, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Ze vragen om duidelijkere markeringen en veiligheidsmaatregelen.

De Krommedijk, een straat bekend om zijn levendigheid en dynamiek, wordt nu het toneel van een urgente verkeersveiligheidskwestie. Bewoners van het gebied tussen Knokkestraat en de spoorwegbrug luiden de alarmbel over de toenemende verkeersproblematiek. Dagelijks worden chauffeurs van grote voertuigen, zoals vrachtwagens en campers, verrast door de beperkte hoogte van de spoorwegbrug, wat leidt tot potentieel gevaarlijke situaties.

De crux van het probleem ligt bij de verkeersborden die de hoogte van de brug aangeven. Volgens de bewoners zijn deze borden noch voldoende zichtbaar, noch duidelijk genoeg, wat vaak resulteert in last-minute manoeuvres. Chauffeurs worden gedwongen om achteruit te rijden of de opritten van lokale bewoners te gebruiken om te keren, wat zowel voor hen als voor de bewoners risico’s met zich meebrengt.

De gemeenschap heeft reeds verschillende voorstellen gedaan om dit probleem aan te pakken. Een populaire suggestie is het plaatsen van knipperende lichten rond de verkeersborden, wat de aandacht van bestuurders beter zou trekken. Daarnaast wordt er gepleit voor het aanbrengen van verkeersdrempels of het instellen van een snelheidslimiet van 30 km/u om de verkeerssnelheid in deze gevoelige zone te verlagen.

De urgentie van deze kwestie wordt versterkt door twee cruciale factoren: ten eerste de noodzaak voor fietsers om op de weg te komen vlak voor de spoorwegbrug, en ten tweede de nabijheid van een kinderspeeltuin, wat extra risico’s met zich meebrengt voor de spelende kinderen.

Buurtbewoner Rudi Snauwaert benadrukt de noodzaak voor het gemeentebestuur en beleidsmakers om de zorgen van de gemeenschap serieus te nemen en passende maatregelen te treffen. Het gaat hier immers niet alleen om verkeersregulatie, maar vooral om de veiligheid en het welzijn van de bewoners.

2 REACTIES

 1. Eindelijk reactie .

  hopelijk wordt er nu eindelijk eens iets aan gedaan rond dit probleem .
  ik zie het dagelijks gebeuren .
  camionettes en vrachtwagens die boenk eronder en erop vliegen aan 70 km / per uur .
  dit is levensgevaarlijk voor fietsers
  hopelijk doet gemeente knokke nu wel iets .

  een bezorgde inwoner van de krommedijk .
  kheb de burgervader van knokke – heist al per mail ingeligt maar nog geen antwoord hierover.

 2. Toen de nieuwe spoorweg werd aangelegd was er ook ruilmte voorzien voor een bredere en diepere doorgang naast de bestaande tunnel
  Daarvoor werd grond gereserveerd aan de oostzijde
  Het college besliste echter om op die plaats een kinderspeeltuin aan te leggen en af te zien van de diepere tunnel
  Dit werd aan de NMBS medegedeeld met als gevolg dat de plannen opgeborgen werden