vrijdag, februari 23, 2024
HomeDammeVerkeerswijzigingen en Verlichtingsaanpassingen in Den Hoorn en N49

Verkeerswijzigingen en Verlichtingsaanpassingen in Den Hoorn en N49

De recente verkeersomleidingen in Den Hoorn, veroorzaakt door het afsluiten van kruispunten, hebben geleid tot significante veranderingen in het lokale verkeersbeeld. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen voor de verlichting en veiligheid op de betrokken wegen.

Omleiding via Leopoldsvaart-Oost en Molentje

Door de afsluiting van kruispunten in Den Hoorn wordt er een toename van verkeer waargenomen op de omleidingsroutes via Leopoldsvaart-Oost en Molentje, richting Lapscheure. Als reactie op deze toename worden er vanaf volgende week maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Aanpassingen in Straatverlichting

Een van de belangrijkste maatregelen is het continu laten branden van de straatverlichting op het genoemde traject. Deze beslissing is genomen om de veiligheid voor automobilisten en andere weggebruikers te verhogen, vooral tijdens de donkere uren.

Extra Strooiwerkzaamheden

Naast de verlichting zal er ook extra aandacht zijn voor strooiwerkzaamheden op dit traject. Deze proactieve benadering is essentieel voor het verminderen van de risico’s op gladheid, vooral gedurende de wintermaanden.

Situatie rond Straatverlichting N49

Parallel aan de verkeerswijzigingen in Den Hoorn, zijn er ook ontwikkelingen met betrekking tot de straatverlichting op de N49. Sinds de afsluiting van deze gewestweg is de reguliere straatverlichting verdwenen.

Beleid van Agentschap Wegen en Verkeer

Deze verandering past binnen het beleid van het Agentschap Wegen en Verkeer, dat ervoor kiest om op de nieuwe autosnelwegen geen vaste verlichting aan te brengen. Dit besluit is een onderdeel van een breder streven naar duurzaamheid en kostenbesparing.

Werfverlichting tijdens Werkzaamheden

Hoewel de vaste verlichting is verwijderd, zorgt het Agentschap er wel voor dat er tijdens de werkzaamheden voldoende werfverlichting aanwezig is. Dit is cruciaal om een veilige situatie voor zowel werknemers als weggebruikers te garanderen.

Uitdagingen bij Tijdelijke Straatverlichting

Het plaatsen van tijdelijke straatverlichting op de N49 is technisch onmogelijk gebleken. De reden hiervoor is het gebrek aan elektriciteitsaansluitingen, een direct gevolg van de gestarte werkzaamheden.

De verkeersomleidingen in Den Hoorn en de wijzigingen in de straatverlichting op de N49 brengen diverse uitdagingen met zich mee. De autoriteiten nemen echter proactieve stappen om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te waarborgen. Deze aanpassingen tonen de flexibiliteit en toewijding aan om een veilige en efficiënte verkeersstroom te onderhouden, ondanks de onvermijdelijke hinder van wegwerkzaamheden.