19.5 C
Knokke-Heist

Verrijkt Ecogolfproject Knokke-Heist?

Het langverwachte ecogolfterrein, een modern en duurzaam initiatief, krijgt groen licht van de Vlaamse regering en belooft een toegankelijke en ontspannen omgeving te worden voor inwoners en bezoekers van Knokke-Heist.

Op 21 april 2023 heeft de Vlaamse regering een omgevingsvergunning toegekend aan Leisure Property Invest voor de realisatie van een revolutionair golfproject gelegen tussen de Natiënlaan in Westkapelle en Laguna Beach in Duinbergen. Dit innovatieve ecogolfterrein is ontworpen om de druk op de overbelaste golfclub van Het Zoute te verminderen en een toegankelijke omgeving te bieden voor zowel inwoners als bezoekers van Knokke-Heist. Het terrein zal niet alleen golfen accommoderen, maar ook fietsen, paardrijden en algemeen ontspannen in de natuur.

De omgevingsvergunning omvat een reeks gedetailleerde en strikte voorwaarden, waaronder een verbod op permanente bewoning, residentie, tweede verblijf of vakantiewoning in het hotel. Daarnaast geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden, wat in lijn ligt met het milieuvriendelijke beleid van de gemeente Knokke-Heist. Bovendien is Leisure Property Invest verplicht om binnen vijf jaar na de vergunningsdatum 20 hectare extra bos te realiseren in Vlaanderen, wat niet mag plaatsvinden in het nabijgelegen stadsrandbos bij het Duinenwatermeer.

De beslissing is in te zien bij de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling-Stedenbouw in Knokke-Heist, enkel na afspraak. Betrokken partijen kunnen een beroep indienen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, mits zij voldoen aan de vereisten om als betrokken publiek te worden beschouwd. Indien men een beroep wenst in te dienen, moet dit binnen 45 dagen na 1 mei 2023 gebeuren door middel van een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging, dat kan worden ingediend per aangetekende brief of digitaal via het loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Bij het indienen van een verzoekschrift is een rolrecht verschuldigd van 200 euro voor een verzoekschrift tot vernietiging, en 100 euro voor een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. Het rolrecht moet worden betaald binnen 15 dagen na de betekening van het verzoek door de griffier van de Raad, anders wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Digitaal loket van de Vlaamse bestuursrechtscolleges | DBRC  

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen