Home Zwinregio Gemeente Sluis (NL) Visiedocument Krachtig Verbonden 2021 door de Gemeente Sluis vrij gegeven

Visiedocument Krachtig Verbonden 2021 door de Gemeente Sluis vrij gegeven

burgemeester van Sluis: Marga Vermue

Afgelopen dagen heeft de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen ingestemd met het verzoek van de burgemeester en wethouders van onze buurgemeente Sluis om het visiedocument Krachtig Verbonden 2021 vrij te geven voor inspraak. Het visiedocument betreft de ruimtelijke structuurvisie, de woonvisie, het Wmo-beleidsplan (maatschappelijke ondersteuning) en het gebiedsplan ‘Natuurlijk Vitaal’. Tevens zijn onder andere het in 2018 vastgestelde coalitieakkoord, de uitgangspunten uit de Zeeuwse Kustvisie, de ambities in het kader van de Toekomstige Zorg en het Aanvalsplan Wonen in het visiedocument verwerkt.  In het visiedocument is daarmee het beleid van de gemeente Sluis op hoofdlijnen verwoord. Ook worden de dwarsverbanden gelegd tussen de verschillende beleidsterreinen.  

Voordat de raad een definitief besluit neemt, ligt het visiedocument op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 24 september 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC). Of bekijk het document door te klikken op de link hier onder.

Visiedocument Krachtig Verbonden 2021

- Advertisment -

Lees ook dit

Martin Vanden Broucke bouwde op z’n 73ste opnieuw een kerststal

Gepensioneerde slager en ondernemer Martin Vanden Broucke (73) bouwde afgelopen week weer zijn traditionele kerststel op aan het Heldenplein. Dat de indrukwekkende stal van...

Vic baron Swerts schenkt piano aan AZ Zeno

De inkomhal van de campus in Knokke-Heist straalt rust en openheid uit. De perfecte setting voor een streepje muziek. “Iedereen die zin heeft, mag...

Doek valt over Kneistival

In onze weekend magazine hetzoute.com kon je dit weekend lezen dat Kneistikrant verdwijnt. Afgelopen zomer werd het festival al eens geannuleerd door het coronavirus....

Recente reactie van onze lezers