17.9 C
Knokke-Heist

Vlaamse overheid onderzoekt toekomstbestendige kustbescherming maar zonder eilanden

Sinds november 2021 is de Vlaamse overheid bezig met het co-creatie-onderzoekstraject Kustvisie om samen met alle belanghebbenden te onderzoeken hoe de kust op lange termijn beschermd kan worden tegen overstromingen en de stijgende zeespiegel. Het doel is om de huidige functies van de kust te behouden en waar mogelijk te versterken. De gouverneur van West-Vlaanderen besprak de voortgang van het onderzoek met de burgemeesters van de tien kustgemeenten, en de onderzoeksresultaten worden in maart 2023 verwacht.

Op basis van feedback en input van meer dan 100 overlegmomenten zijn er nog drie kansrijke alternatieven voor de bescherming van de strandzones overgebleven. De alternatieven met een eilandboog voor Knokke-Heist en Blankenberge zijn niet langer onderzocht omdat ze als weinig kansrijk werden beoordeeld. Ook de kusthavens Zeebrugge, Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort volgen een parallel traject van co-creatiesessies.

De Vlaamse overheid zal na de onderzoeksresultaten aan de slag gaan om het maatschappelijk meest wenselijke alternatief tegen eind 2024 beleidsmatig te verankeren. Hierbij wordt samengewerkt tussen federaal en Vlaams niveau om onze kust en Noordzee te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen