Home Politiek Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser roept de Commissie Buitenlands Beleid met spoed bijeen

Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser roept de Commissie Buitenlands Beleid met spoed bijeen

Op de valreep bereikten de Europese Commissie en de Britse regering een brexit-akkoord.  De Commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement die de onderhandelingen op de voet heeft gevolgd, komt op dinsdag 29 december met spoed samen om de impact van dit akkoord op Vlaanderen te bespreken.

Op dit historisch moment is er een evenwichtige basis om een nieuwe, duurzame relatie aan te gaan met het Verenigd Koninkrijk. Er is stilaan duidelijkheid. Toch blijven we realistisch en bezorgd. De gevolgen voor Vlaanderen blijven immers groot. Het is dus nuttig om kort op de bal te spelen. Op vraag van de parlementsleden roep ik dan ook de Commissie Buitenlands Beleid op dinsdag 29 december met spoed bijeen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal ons informeren over de tot nog toe gekende inhoud van het akkoord,“ zegt Cathy Coudyser, voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid, Europese aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme. 

4,5 jaar geleden spraken de Britten zich via een referendum uit om de Europese Unie te verlaten. Sinds januari 2020 was de brexit dan ook een feit, weliswaar met een overgangsperiode tot 31 december 2020. Ondertussen voerde de Europese Commissie moeizame onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk om een harde economische scheiding te vermijden. De gevolgen voor de Europese Unie en voor Vlaanderen in het bijzonder, zijn dan ook groot. De grote lijnen van de deal zijn gekend, de details moeten nog verder bestudeerd worden. Het akkoord moet nog besproken en goedgekeurd worden door het Brits Parlement, de Europese Raad en het Europees Parlement.  Daarom wordt voorgesteld om de overgangsfase te verlengen tot eind februari 2021.

De Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement volgt de onderhandelingen al van bij het begin op.  Zo nodigde de Commissie dit jaar Prof. Dr. Hylke Vandenbussche uit om van gedachten te wisselen over de gevolgen van de brexit voor Vlaanderen. In september nog kwam hoofdonderhandelaar voor de Europese Commissie, Michel Barnier, toelichting geven over de onderhandelingen.

“Nu het akkoord er is, is er vooral opluchting. Er is een einde gekomen aan de onzekerheid. Maar we beseffen ook dat de gevolgen en de impact groot blijven. Alhoewel het Vlaams Parlement nog nooit tussen Kerstmis en Nieuwjaar bijeengekomen is, willen we als parlementsleden onze verantwoordelijkheid opnemen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is bereid om ons te informeren over de reeds gekende ingrediënten van de deal en van de volgende stappen. Nu we stilaan weten waar we staan, is ook de impact voor elke sector in Vlaanderen duidelijker. De parlementsleden zullen dan ook met de minister-president van gedachten wisselen over hoe de Vlaamse Regering met dit akkoord onze burgers, werknemers, bedrijven en onze visserijsector verder kan ondersteunen,” zo besluit Cathy Coudyser (N-VA), voorzitter van de Commissie Buitenlands Beleid.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers