dinsdag, april 16, 2024
HomeKnokke-HeistVlaanderen en Knokke-Heist Werken aan Duurzame Afvalvermindering

Vlaanderen en Knokke-Heist Werken aan Duurzame Afvalvermindering

De Vlaamse Regering heeft ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van restafval per inwoner tegen 2030. Een sleutelelement in dit streven is de verplichting om bioafval, ook bekend als GFT-afval, selectief in te zamelen vanaf 1 januari 2024 in bepaalde delen van Vlaanderen.

Selectieve Inzameling van Bioafval

Bioafval, of organisch afval, omvat voedselresten, groente- en fruitschillen, tuinafval en andere vergankelijke organische materialen. Dit afval moet apart verzameld worden om de hoeveelheid restafval te verminderen. Meer informatie over de inzameling en verwerking van groenafval en GFT is te vinden op de website van de Vlaamse overheid: Groenafval en gft.

Uitstel in Knokke-Heist

In de gemeente Knokke-Heist zijn er echter geen directe wijzigingen voorzien in 2024. Dankzij succesvolle onderhandelingen heeft de gemeente uitstel gekregen tot 1 januari 2026. Dit uitstel wordt gebruikt om een goed doordacht afvalbeheerplan te ontwikkelen. Tijdens dit proces ligt de focus op duurzaamheid en het bewust omgaan met bioafval door de inwoners.

Initiatieven in Knokke-Heist

Knokke-Heist zet al jaren in op duurzaamheid en moedigt haar inwoners aan om bioafval te vermijden in hun restafval. Dit kan bijvoorbeeld door thuis te composteren, kippen te houden en voedselvoorraad bewust te beheren. De gemeente biedt subsidies voor de aankoop van compostvaten. Meer informatie hierover is te vinden op de lokale website.

Verplichte Inzameling voor Bedrijven

Sinds 1 januari 2024 is er een verplichting voor bedrijven en handelaars in Knokke-Heist om hun bioafval selectief in te zamelen. Dit geldt niet voor huishoudelijk afval. Bedrijven kunnen voor deze inzameling terecht bij private afvalverwerkers.

De inzameling van tuinafval blijft ongewijzigd in Knokke-Heist. Inwoners kunnen hun tuinafval afleveren bij het recyclagepark of gebruikmaken van de bestaande abonnementenservice voor huis-aan-huis ophaling. Let op: deze service is enkel voor tuinafval, niet voor etensresten.