dinsdag, april 16, 2024
HomeHaven / ZeebruggeVoka wil Zeebrugge en Antwerpen ook per spoor ontsluiten

Voka wil Zeebrugge en Antwerpen ook per spoor ontsluiten

In een tijdperk waarin steden en regio’s strijden om economische voorspoed, neemt Brugge een voortrekkersrol op zich. Met een bloeiende ondernemersgemeenschap en opvallende infrastructuurprojecten, ontpopt de regio zich tot een economisch zwaargewicht in West-Vlaanderen.

Ondernemende Regio in Opkomst

De recente cijfers van VOKA, de Vlaamse Kamer van Koophandel, wijzen op een opmerkelijke groei in Brugge. Met 1824 nieuwe bedrijven overtreft Brugge nu Kortrijk, voorheen bekend als het economische hart van West-Vlaanderen. Brugge telt nu 35.320 ondernemingen en geniet van een lage werkloosheid van slechts 5,3%. Deze cijfers weerspiegelen een regio in bloei, maar niet zonder uitdagingen.

Uitdagingen en Oplossingen

Hoewel de regio een hoge werkzaamheidsgraad heeft, zijn er ook zorgpunten zoals een stijging van 26% in faillissementen en een toename van personeelskosten met 20% in vier jaar tijd. Een kritiek punt is de arbeidskrapte, wat leidt tot een gemiddelde van slechts 1,57 kandidaten per vacature. Xavier Vanneste, regiovoorzitter van VOKA Brugge, benadrukt het belang van arbeidsmigratie en stelt de oprichting van een internationaal huis voor in Brugge, naar het voorbeeld van Leuven, om expats te begeleiden.

Een Visie op Infrastructuur

Naast economische ontwikkelingen, dringen infrastructuurproblemen zich op. Verkeersopstoppingen tussen Torhout en Brugge en vertraagde infrastructuurwerken, zoals de Steenbruggebrug, bemoeilijken de bereikbaarheid van Brugge. Bovendien kampt de regio met verouderde bruggen en een ongelijke verdeling van overheidsfondsen voor infrastructuur.

Zeebrugge’s Ambities

Specifieke aandacht gaat uit naar Zeebrugge. Er wordt gepleit voor een havenspoorlijn tussen Zeebrugge en Antwerpen, parallel aan de E34, om de haven beter te ontsluiten. Daarnaast wordt de oproep voor de transformatie van de voorhaven in Zeebrugge naar een achterhaven steeds luider, om de kustlijn te beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals een duizendjarige storm.

De Rol van de Overheid

Deze ambities vereisen actieve betrokkenheid van zowel lokale als regionale overheden. Het is cruciaal dat er een balans gevonden wordt tussen economische groei en duurzame ontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt met milieu- en infrastructuurbehoeften.

Tot Slot

Brugge en Zeebrugge staan op een kruispunt van kansen en uitdagingen. Het is een tijd van economische bloei, maar ook van kritieke infrastructuurbehoeften. De regio’s toekomst hangt af van doordachte beslissingen en innovatieve oplossingen. De vraag is nu: hoe gaan we als gemeenschap deze kansen grijpen en de uitdagingen het hoofd bieden?

https://www.portofantwerpbruges.com/onze-haven