HomeKnokke-HeistVooroeversuppletie omgeving Rubensplein 

Vooroeversuppletie omgeving Rubensplein 

Deze week is in Knokke-Heist de derde fase van de vooroeversuppletie van start gegaan. Deze werken vinden volledig op zee plaats en vormen dus geen hinder op het strand zelf. Het baggerbedrijf DEME houdt voor het stortvakkenplan rekening met het plan van de insteekzones voor watersportrecreatie. Ingezette splijtvaartuigen zijn Sloeber en Pagadder en mogelijk ook Vlaanderen VII en VIII. De zone waar er zand op de vooroever geklept zal worden ligt ten oosten van het Rubensplein.  

Het strand van Knokke-Heist vormt op sommige plaatsen nog een zwakke zone in de bescherming tegen zware stormvloeden. Om ervoor te zorgen dat het strand voldoet aan de veiligheidseisen uit het Masterplan Kustveiligheid voert de afdeling Kust een grootschalige vooroeversuppletie uit.  Dat betekent dat er een grote hoeveelheid zand net onder de laagwaterlijn wordt gestort. De vooroever doet dienst als een soort fundering zodat men in een latere fase een minder steil strand kan creëren dat stabieler is en goed standhoudt bij stormen. Door de natuurlijke dynamiek van getij, stroming en golven beweegt dat zand naar het hoger gelegen getijdenstrand. Op die manier wordt het strand op natuurlijke wijze gevoed om bij zware stormvloed bescherming te bieden tegen overstromingen. 

Het zand voor de vooroeversuppletie is afkomstig van de werken aan de Nieuwe Sluis van Terneuzen. Het gaat om zand uit de diepere, ongeroerde zandlagen. Het zand is op voorhand uitgebreid beproefd en voldoet aan alle kwaliteitscriteria om opnieuw te gebruiken. Ook tijdens de suppletie worden monsters genomen en geanalyseerd.  

Dit is een belangrijke synergie waarbij kwalitatief zand hergebruikt wordt. Op die manier vormt de uitgegraven grond uit een sluisproject een waardevolle grondstof voor de versterking van de kustveiligheid. Niet enkel gaan de Vlaamse en Nederlandse overheid duurzaam om met grondstoffen volgens de principes van de circulaire economie, deze aanpak vormt ook een win-win voor beide grensoverschrijdende projecten. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je reactie op het artikel.
Graag je naam hier.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers