Home Knokke-Heist Deelgemeente Heist VTI directeur Joke Knockaert kan er niet mee lachen

VTI directeur Joke Knockaert kan er niet mee lachen

Vlaanderen grijpt de coronacrisis aan om de achterstand inzake digitaal onderwijs om te buigen in een voorsprong. In het vijfde leerjaar krijgt élke leerling voor het eerst een eigen laptop of gelijkwaardig ICT-toestel om schoolwerk mee te doen. Ook voor de leerkrachten komen er middelen voor eigen ICT-materiaal én aangepaste ICT-opleidingen. Dit alles vergt een gigantische budgettaire inspanning: van 32 miljoen euro per jaar voor de ICT in alle Vlaamse scholen in 2019 naar 375 miljoen euro om van achterstand naar voorsprong te wippen. “Digitalisering biedt fantastische kansen voor meer onderwijskwaliteit”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Via digitale weg kan je zwakke leerlingen beter ondersteunen en sterke leerlingen meer uitdagen.”

Corona heeft blootgelegd dat Vlaamse scholen een achterstand hebben inzake digitaal onderwijs. Leerkrachten hebben sinds de uitbraak van de coronacrisis fantastische inspanningen gedaan om afstandsonderwijs op poten te zetten, maar veel ICT-infrastructuur van scholen is verouderd, digitale leermiddelen zijn nog niet ingeburgerd en niet elke leerling heeft toegang tot een toestel. In het digitale tijdperk zijn dat grote handicaps.

Bij het VTI Zeebrugge / Heist kan men er niet mee lachen

“Vandaag kregen wij als directie een gepeperde factuur van de minister in onze mailbox voor de laptops voor kwetsbare leerlingen die we plots volledig moeten terugbetalen, zegt directeur Joke Knockaert van het VTI Zeebrugge / Heist. De laptops werden in maart vorig jaar aangevraagd, toen bleken er onvoldoende te zijn. Op een blauwe maandag in november werden plots -out of the blue – de in maart bestelde gratis laptops door het kabinet aan onze deur geleverd. We stonden erbij en keken er verrast naar. Bedankt minister Weyts om ons een tiental laptops te bezorgen voor onze kansarme leerlingen, bedankt om ons nadien de factuur te bezorgen. Mag ik nu even als directeur boos en ontgoocheld zijn”?

3 REACTIES

 1. Beste lezer,
  Door de coronacrisis en van bij de eerste lockdown moesten scholen, leerkrachten en leerlingen overschakelen naar digitaal onderwijs. Daarom werd in maart vanuit de Vlaamse overheid aan alle scholen de kans gegeven in te tekenen op een groepsAANKOOP voor laptops. Geen enkele school was verplicht maar wie het deed kon dus laptops van een bepaald type bestellen tegen goede voorwaarden.
  Door het succes van de groepsAANKOOP werden de laptops pas eind november geleverd. Die laptops vielen dus zeker niet ‘uit de lucht’ want ze waren besteld. En inderdaad, na levering volgt de factuur, gericht aan de school.
  Ondertussen maakte de Vlaamse Regering onder impuls van minister Weyts tijdens de begrotingsaanpassing 375 miljoen euro extra middelen vrij die onder de scholen verdeeld worden onder de voorwaarde dat dat geld moet ingezet worden voor ICT. De overheid geeft elke school daarmee de vrijheid en autonomie om die extra middelen die nog in 2020 uitbetaald worden te gebruiken om die factuur van de laptops te betalen of om er andere investeringen in ICT (een smartboard, educatieve pakketten, bekabeling….) waar de school nood aan heeft, te doen.
  De Vlaamse regering (N-VA, CD&V en Open VLD) nam dus de juiste beslissing en investeert om de digitale transformatie te versnellen. Ze geeft de scholen de financiële middelen die ze nodig hebben. Zo kan elke school de specifieke noden aanpakken.
  Mvg
  Cathy Coudyser
  Vlaams parlementslid

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers