vrijdag, februari 23, 2024
HomeZoute.StyleWesttoer ondersteunt Kompaan vzw met 1500 euro voor toegankelijk toerisme

Westtoer ondersteunt Kompaan vzw met 1500 euro voor toegankelijk toerisme

West-Vlaanderen zet een belangrijke stap in de richting van inclusief en toegankelijk toerisme. Met een genereuze gift van 1500 euro aan Kompaan vzw, een organisatie die zich toelegt op het ondersteunen van reizigers met een beperking, benadrukt Westtoer, het provinciebedrijf voor toerisme, haar betrokkenheid bij dit belangrijke thema.

Brug tussen reizigers en vrijwilligers

Kompaan vzw speelt een cruciale rol in het faciliteren van toerisme voor mensen met een beperking of zorgvraag. De organisatie fungeert als een brug tussen deze reizigers en vrijwilligers die ondersteuning bieden tijdens vakanties of uitstapjes. Hierdoor kunnen individuen met ondersteuningsbehoeften genieten van reizen en deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, wat anders misschien niet mogelijk zou zijn. De voorzitter van Kompaan, Kristof Steegmans, benadrukt het belang van hun werk: “Wij worden dagelijks gecontacteerd door mensen die op zoek zijn naar begeleiding buiten hun onmiddellijke omgeving. Met onze diensten helpen we hen om hun droomreizen te realiseren.”

Westtoer’s initiatieven voor toegankelijkheid

Naast de financiële steun aan Kompaan vzw, zet Westtoer zich ook actief in om het recreatieve aanbod in West-Vlaanderen toegankelijker te maken. Dit omvat het laten screenen van verschillende fiets- en wandellussen door Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Op basis van hun adviezen worden toegankelijke routes ontworpen voor mensen met beperkte mobiliteit. Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer en gedeputeerde voor toerisme, benadrukt: “Toerisme moet inclusief zijn, zodat iedereen optimaal kan genieten van vakantie en vrije tijd.”

Toekomstige uitbreidingen en informatiebronnen

Westtoer heeft plannen om het aanbod van toegankelijke fiets- en wandelroutes verder uit te breiden, in samenwerking met de andere Vlaamse provincies. Voor meer informatie over het huidige toegankelijke aanbod in West-Vlaanderen kunnen geïnteresseerden terecht op de website van Visit West-Vlaanderen:

De samenwerking tussen Westtoer en Kompaan vzw illustreert een waardevolle bijdrage aan het creëren van een inclusieve toeristische omgeving in West-Vlaanderen. Door het combineren van financiële steun met concrete initiatieven op het gebied van toegankelijkheid, streeft Westtoer ernaar om toerisme voor iedereen bereikbaar te maken, ongeacht fysieke beperkingen of zorgbehoeften.