zaterdag, april 13, 2024
HomeHaven / ZeebruggeZeebrugge: een groeiende hub voor Russisch LNG ondanks Europa's streven naar diversificatie

Zeebrugge: een groeiende hub voor Russisch LNG ondanks Europa’s streven naar diversificatie

De haven van Zeebrugge heeft zich de afgelopen jaren ontpopt als een cruciale schakel in de invoer van Russisch vloeibaar aardgas (LNG) naar Europa. Dit is opmerkelijk, gezien de algemene trend in Europa om de afhankelijkheid van Russische energiebronnen te verminderen. Een recent rapport van het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) belicht deze trend en biedt een diepgaande analyse van de energiemarkt in Europa, met bijzondere aandacht voor de consumptie en infrastructuur van LNG.

De stijgende rol van Zeebrugge

Volgens het IEEFA is de haven van Zeebrugge aanzienlijk belangrijker geworden als doorvoerhaven voor Russisch LNG. Tussen 2021 en 2023 steeg het handelsvolume van 5,46 miljard kubieke meter naar 7,77 miljard kubieke meter. Deze toename valt samen met een periode waarin Europa juist streeft naar een verlaging van de gasvraag en een verhoogde inzet van hernieuwbare energiebronnen en efficiëntiemaatregelen.

Europese gasconsumptie en LNG-infrastructuur

De gasconsumptie in Europa bereikte in 2023 het laagste niveau in tien jaar, mede dankzij versnelde inzet op efficiëntie en hernieuwbare energie. De vraag naar gas daalde met 20% over het continent sinds de volledige invasie van Oekraïne door Rusland twee jaar geleden. Desondanks blijft Europa zijn LNG-infrastructuur uitbreiden, met acht nieuwe importterminals sinds februari 2022 en nog dertien projecten die tegen 2030 operationeel zouden moeten zijn. Dit zou de capaciteit van Europa’s LNG-terminals driemaal hoger maken dan de verwachte vraag tegen het einde van het decennium.

Diversificatie en veerkracht

Ana Maria Jaller-Makarewicz, hoofdanalist energie bij IEEFA Europa, benadrukt dat de Europese energiemarkt diverser en veerkrachtiger is geworden sinds de crisis. Het continent heeft geleerd van eerdere fouten door te afhankelijk te zijn van één energiebron, zoals blijkt uit de verminderde invoer van Russisch pijplijngas. Desalniettemin is de invoer van Russisch LNG gestegen, met een toename van 11% tussen 2021 en 2023. België, Spanje en Frankrijk ontvingen vorig jaar 80% van Europa’s Russische LNG-import.

Vooruitblik

De uitbreiding van LNG-capaciteit en de stijging van Russisch LNG via Zeebrugge werpen vragen op over Europa’s energiestrategie en de balans tussen diversificatie en afhankelijkheid. Met de voorspelling dat de LNG-consumptie in Europa in 2025 zal pieken, is het cruciaal dat beleidsmakers blijven inzetten op hernieuwbare energiebronnen en efficiëntiemaatregelen om een duurzame en veilige energietoekomst te waarborgen.

Terwijl Europa streeft naar een minder afhankelijke en meer duurzame energievoorziening, speelt de haven van Zeebrugge een groeiende rol in de invoer van Russisch LNG. Deze ontwikkeling vraagt om een zorgvuldige afweging van beleidsbeslissingen om de langetermijndoelstellingen van energieveiligheid en -duurzaamheid niet in gevaar te brengen. De focus moet liggen op het verder verminderen van de vraag naar fossiele brandstoffen, het versnellen van de transitie naar hernieuwbare energie en het versterken van de energie-efficiëntie over het hele continent.