HomeZwinregioZeebruggeZeebrugge nu helemaal onder druk

Zeebrugge nu helemaal onder druk

De nieuwe zeesluis is gepland op de plaats van de Visartsluis. Die is verouderd en te klein voor vele containerschepen. Voor de nieuwe sluis zijn er onteigeningen nodig rond de Visartsluis. Daartegen is er protest van mensen uit de buurt. Ze vrezen ook jarenlange hinder door de bouw van de nieuwe sluis.

12 omwonenden stapten naar de Raad van State om de bouw van de nieuwe sluis tegen te houden. Maar hun procedure is op een sisser uitgedraaid door een blunder van een advocaat. Die stuurde een cruciaal document niet op tijd door. En daardoor is er een einde gekomen aan de procedure bij de Raad van State.

Nancy Vanhee van de actiegroep “Zeebrugge onder druk” hielp het protest mee op poten zetten en de buurtbewoners verenigen: “Indien de procedurefout niet was gebeurd, indien onze advocaat wel de stukken had neergelegd, dan zou de Raad van State ons gevolgd hebben. Dan kon de nieuwe sluis niet op de plaats van de Visartsluis komen. Dan was, met andere woorden, de impact voor Zeebrugge heel anders geweest . Nu staan mensen machteloos. Wij kunnen daar niets tegen doen omdat iemand is vergeten om een memorie van antwoord neer te leggen”, zei ze bij bij Radio 2.

De advocaat in kwestie is Marleen Ryelandt uit Brugge. Zij schuift de schuld door naar een andere advocaat, Bram Van den Bunder, die haar geholpen heeft met het dossier. Maar ook die ontkent dat hij een fout gemaakt heeft. Marleen Ryelandt zegt trouwens dat de zaak voor de 12 bewoners nog niet verloren is. Er is in een latere fase van de besluitvorming voor de sluis een nieuwe procedure bij de Raad van State mogelijk: “Het is inderdaad zo dat de procedure tegen het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis beeïndigd is. Maar er moet ook nog een projectbesluit komen. En dat is ook aanvechtbaar bij de Raad van State. Dus er is daar nog perfect een tweede ronde mogelijk.”

10 REACTIES

 1. Zou men niet beter tot een goed compromis komen in plaats van alles via de Raad Van State trachten te rekken met allerlei procedures? Ik vrees zelfs, moest iedereen akkoord gaan met de werken, er altijd nog zullen zijn die bezwaren zullen hebben. Je kunt de meesten tevreden stellen maar nooit iedereen. Volgens minister Lydia Peeters was alles nu toch in kannen en kruiken of was dat ook onjuist?

 2. Heeft deze advocaat niet opzettelijk de termijn laten verstrijken? Misschien mocht ze van haar burgemeester niet verder gaan? Het is opvallend hoe de laatste tijd de Brugse burgemeester nogal een slaafse volgeling van de Antwerpse burgemeester geworden is.
  Is er de laatste 50 jaren al niet genoeg grond en huizen ingenomen om water en havengebied te worden? Telkens worden mensen hun eigendom afgenomen waar ze hun hart in gestoken hebben. Maar de menselijke drama’s tellen hier blijkbaar niet mee
  In Nederland doet men het omgekeerde; men wint daar land op water.

  • Dat er een tweede grote zeesluis moet komen is een must want anders mogen ze bij een ernstig mankement aan de Vandammesluis de achterhaven dempen. Alleen moet men rekening houden met de verzuchtingen van de mensen die rond de huidige Visartsluis wonen en ze niet met een kluitje in het riet sturen. Ik geloof niet dat de burgemeesters van Brugge vroeger en nu slaafse volgelingen zijn/waren van Antwerpen want de twee havens leven al een halve eeuw in onmin. Ik vraag me trouwens af wat de fusie van de twee havens teweeg zal brengen… De haven uitbreiden richting zee is in dit geval geen oplossing voor de trafieken die zich momenteel achter de sluis bevinden en er ook nog bijkomen zoals Lingang, Van der Vlist en de uitbreiding van NDQ. Nieuwe wagens zet je niet in volle zee, bedrijven zoals Tropicana, de kiwi’s en nog andere in de MLZ hebben ook gronden en bedrijven in de binnenhaven. Voor bv. nieuwe containerterminals zou een uitbouw van de strekdammen wel soelaas kunnen bieden daar de schepen er geladen en gelost worden maar niet gevuld en geledigd wat in de binnenhaven wel gebeurt.

 3. Ik kan Westerling alleen maar gelijk geven: een compromis sluiten . Doorgaans worden onteigenden goed vergoed en staat het hen in staat om elders een mooie woning te kopen of zelfs te bouwen ! .In de wijk Heulebrug kon men zeker 12 huizen naast elkaar bouwen die aan hun wensen zouden voldoen en waarbij de 12 weer opnieuw samen zouden kunnen wonen .

 4. Het gaat hem bij onteigenden niet alleen om het geld. De emotionele waarde bij zowel hun huis als de omgeving en buren tellen ook en dit verplaats je niet zomaar in een andere omgeving. De mentaliteit van de omgeving speelt ook een rol. Wees maar zeker dat vele mensen die verplicht onteigend worden er jaren later emotioneel en lichamelijk op achteruit en onderdoor gaan.

  • Wat moeten de mensen uit Doel dan zeggen die decennia geleden ALLEMAAL werden onteigend voor de bouw van een dok dat er nooit gekomen is? Een tijd geleden was er op FOCUS/WTV iemand die reeds drie maal onteigend was en het had hem, volgens hetgeen hij verklaarde, zeker geen windeieren gelegd. Ik begrijp wel dat het wel erg moet zijn dat je je huis moet verlaten maar zoals Heistenaar zegt worden de onteigenden altijd flink vergoed. Ik ken iemand persoonlijk die zelfs zo snel mogelijk wil onteigend worden om zekerheid te hebben. Maar met steeds maar te procederen via de Raad Van State rek je alleen tijd en wordt de onzekerheid alleen maar erger.

 5. Westerling,
  van dossierkennis kan men je absoluut niet beschuldigen… de mensen die naar de RvS getrokken zijn willen ook een nieuwe zeesluis, alleen niet daar, al de onderzoeken tonen aan dat de visart oplossing, nautisch, economisch, ecologisch, naar samenhang van het dorp de slechtst mogelijke oplossing is, daar waar in de startnota een perfect alternatief opgenomen is nl het verbindingsdok, waar zelfs 2 sluizen naast elkaar gebouwd kunnen worden, zonder hinder voor dorp of dat bedrijven geherlocaliseerd moeten worden (en nog niet weten waarheen)

  • Benjamin, voor wat die dossierkennis betreft kaats ik de bal graag terug. Wat zal de kostprijs van twee grote sluizen zijn in het verbindingsdok wetende dat de Vandammesluis deels zal moeten aangepast en eventueel verbreed worden want deze krijgt de functie van doorgang naar die twee sluizen. Het moeten zeker grote sluizen zijn, zelfs groter dan de Vandammesluis want je moet steeds rekening houden met eventuele schaalvergrotingen van de schepen zoals met de containercarriers het geval is. Een sluis uit dienst nemen en twee nieuwe construeren is volgens mij niet erg realistisch wegens een kostenplaatje dat té hoog zal uitvallen al zouden die sluizen er wel goed liggen en er zou inderdaad geen hinder meer zijn voor het dorp want dit laatste wens ik alle omwonenden van harte toe! De te onteigenen bedrijven zouden ook niet naar “De Spie” moeten. Jammer dat de Vandammesluis in de weg ligt. Dan spreken we nog niet van de verhoging van al wat zich vóór die sluizen zal bevinden anders overstroomt het ganse hinterland.

 6. Westerling, al je antwoorden staan in de diverse nota’s… (en een hoop kosten voor het realiseren van de visart niet..)

  • Benjamin, ik wens er eigenlijk niet veel woorden meer aan te verspillen maar als volgens jou alle onderzoeken aantonen dat de Visartsite de slechtste oplossing is, waarom besluit men dan om daar de sluis te realiseren of bestaan de mensen die de studies uitvoerden alsook de Vlaamse Regering allemaal uit onbekwamen?? Het beste is om tot een goede consensus te komen waar iedereen zich kan in vinden maar het moet realistisch blijven…

Er zijn geen reacties meer mogelijk.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers