donderdag, februari 29, 2024
HomeHaven / ZeebruggeZeebrugge's Belangrijke Sluiswerkzaamheden: Een Kijkje van Binnenuit

Zeebrugge’s Belangrijke Sluiswerkzaamheden: Een Kijkje van Binnenuit

In Zeebrugge is een kritiek onderhoudsproject aan de gang, een project dat niet alleen ingenieurs en arbeiders bezighoudt, maar ook de lokale gemeenschap en bezoekers treft. Aan de beroemde Pierre Vandammesluis, een essentiële toegangspoort tot de achterhaven, vinden grootschalige renovatiewerkzaamheden plaats die tot augustus 2024 zullen duren. Deze werkzaamheden, essentieel voor de veiligheid en functionaliteit van de sluis, hebben een directe invloed op de vaarroutes en schema’s.

Bart Baert

_De 40 jaar oude sluis, gebouwd in de jaren ’80, is een cruciale schakel in de maritieme infrastructuur van Zeebrugge. De huidige fase van het project, uitgevoerd door waterbouwkundig aannemer HYE uit Zwijndrecht, omvat het vervangen van de looprails van de sluisdeur. Dit technisch complexe proces vereist het aanbre

ngen van een drooglegkuip en een afsluitcaisson, waarmee een droge werkomgeving op de bodem van de sluis gecreëerd wordt. Dit betekent echter dat de vaardiepte beperkt wordt tot -12,5 meter TAW. Voor schepen met een grotere diepgang, wordt het een uitdaging om de sluis te passeren, aangezien zij nu afhankelijk zijn van het getij._

Lokale inwoners en bezoekers uiten gemengde gevoelens. Aan de ene kant is er begrip voor het belang van de renovatie, die essentieel is voor de veiligheid en de toekomst van de haven. Aan de andere kant brengt het ongemak met zich mee, vooral voor de maritieme activiteiten. De sluis, die normaal een vlotte toegang tot de achterhaven biedt, vormt nu een hindernis voor sommige schepen. Dit vereist extra planning en nauwkeurige timing, vooral voor schepen met een aanzienlijke diepgang.

Deze ingrijpende renovatie maakt deel uit van een uitgebreid renovatieprogramma dat al sinds 2010 aan de gang is, met een totaalbudget van 120 miljoen euro. Het project is niet alleen technisch uitdagend, gezien de omvang en de ouderdom van de sluis, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee om de sluis operationeel te houden gedurende de werkzaamheden. Het team van HYE heeft 2.300 ton ballast aangebracht om de druk op de sluisvloer tijdens de drooglegging te beheren, een cruciale stap om breuken te voorkomen.

Dit project benadrukt de delicate balans tussen het behoud van cruciale infrastructuur en de continuïteit van de dagelijkse activiteiten. Het is een voorbeeld van hoe ingrijpende technische projecten niet alleen een fysieke impact hebben, maar ook de lokale gemeenschap en economie beïnvloeden. De verwachting is dat, eenmaal voltooid, deze renovatie de veiligheid en efficiëntie van de haven van Zeebrugge aanzienlijk zal verbeteren.