zondag, april 21, 2024
HomeKnokke-HeistZes Nieuwe Medewerkers Leggen Eed Af bij Politiecollege, Versterken Verschillende Directies

Zes Nieuwe Medewerkers Leggen Eed Af bij Politiecollege, Versterken Verschillende Directies

Onlangs was het een belangrijke dag voor het politiecollege, geleid door voorzitter Jan Morbée. Zes medewerkers hebben officieel hun eed afgelegd, een cruciale stap in hun carrière bij de politiediensten.

Onder de zes medewerkers bevonden zich inspecteurs Vandenbogaerde, Schuurwegen, Bosson en Van Houtte, die nu deel uitmaken van de directie Veiligheid. Deze inspecteurs zullen een sleutelrol spelen in het handhaven van veiligheid en orde binnen hun werkgebied.

Daarnaast heeft consulent Sandra Verbouw haar eed afgelegd. Zij zal werken bij de directie Operatie, specifiek op de dienst politionele preventie en noodplanning. Haar rol wordt cruciaal in het ontwikkelen van strategieën voor preventie en het voorbereiden op noodsituaties.

Adviseur Steven De Voogt, die ook zijn eed aflegde, gaat aan de slag bij de directie Technologie en Innovatie, binnen de dienst Systeembeheer. Zijn expertise in technologie zal van onschatbare waarde zijn voor de politie, vooral in deze tijd waarin technologische innovatie een steeds belangrijkere rol speelt in de handhaving van de wet.

De ceremonie, die plaatsvond in aanwezigheid van andere hoogwaardigheidsbekleders en collega’s, markeert een nieuwe fase in de loopbaan van deze medewerkers. Het afleggen van de eed symboliseert hun toewijding en belofte om de wet te handhaven en de gemeenschap te dienen.

De toevoeging van deze getalenteerde individuen aan verschillende afdelingen van de politie benadrukt de voortdurende inzet van het politiecollege voor veiligheid, preventie en innovatie in de gemeenschap.