zaterdag, april 13, 2024
HomeKnokke-HeistZevende LifeWatch Grote Schelpenteldag: Een Uniek Burgerwetenschapsinitiatief

Zevende LifeWatch Grote Schelpenteldag: Een Uniek Burgerwetenschapsinitiatief

Op zaterdag 23 maart 2024 zal onze kust opnieuw bruisen van activiteit tijdens de zevende editie van de LifeWatch Grote Schelpenteldag. Dit unieke burgerwetenschapsinitiatief, dat deel uitmaakt van een reeks succesvolle edities, brengt duizenden enthousiastelingen samen in Vlaanderen, Nederland en Noord-Frankrijk. Het doel? Schelpen verzamelen, tellen en identificeren, met een speciale focus op exotische soorten. Ondersteund door experts en gepassioneerde vrijwilligers, staat deze dag in het teken van wetenschap, natuurbehoud en gemeenschapszin.

De Invloed van de Mens op Zeeleven

De impact van menselijke activiteiten op de mariene biodiversiteit is aanzienlijk. Vervuiling, klimaatverandering, visserij, en de introductie van exotische soorten via globalisering bedreigen de inheemse schelpdierfauna. Dit maakt evenementen zoals de Grote Schelpenteldag niet alleen interessant, maar ook cruciaal voor het monitoren van deze veranderingen.

Focus op Exoten

Dit jaar ligt de nadruk op exotische schelpensoorten, die soms massaal onze kusten bereiken. Het evenement biedt een uitgelezen kans om de verspreiding van soorten zoals de Filipijnse tapijtschelp en de Amerikaanse strandschelp in kaart te brengen. De verwachting is dat er mogelijk zelfs nieuwe, nooit eerder waargenomen exoten ontdekt zullen worden.

Hetty Helsmoortel: Een Gepassioneerde Meter

Hetty Helsmoortel, bekend van haar rol in de wetenschapscommunicatie en als gezicht van Nerdland, is dit jaar de trotse meter van het initiatief. Met een jeugd vol herinneringen aan schelpen verzamelen, benadrukt Helsmoortel het belang en de vreugde van bijdragen aan wetenschappelijke kennis door burgers.

Een Groeiende Beweging

De Grote Schelpenteldag, georganiseerd door het VLIZ, in samenwerking met EOS Wetenschap, lokale overheden, en natuurorganisaties, is uitgegroeid tot een van de grootste burgerwetenschapsinitiatieven aan de Europese kusten. Met bijna honderd experts klaar om deelnemers te begeleiden, wordt dit jaar op meer dan 400 km strand onderzoek gedaan.

Hoe Deel te Nemen

Deelnemers zijn welkom om zonder inschrijving langs te komen bij de telposten verspreid over de tien kustgemeenten. Voor wie zich als burgerwetenschapper wil verdiepen, is inschrijven voor de nieuwsbrief een aanbevolen stap.

De Grote Schelpenteldag is meer dan een dag aan het strand; het is een viering van burgerwetenschap, bewustwording en de bescherming van onze kusten. Door samen te komen, te leren en bij te dragen aan de wetenschap, helpt elke deelnemer mee aan het beschermen van onze kostbare mariene ecosystemen.