maandag, augustus 15, 2022
24 C
Knokke-Heist
your alt tag'

Vragen rond je energiecontract?

De laatste maanden krijgt de FOD Economie meer en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten. Veel burgers stellen zich daarover vragen of kennen hun rechten niet. Om de consumenten wegwijs te maken, heeft de FOD Economie de belangrijkste vragen en antwoorden voor je opgelijst.  

  

De klachten bij de FOD Economie gaan vooral over het eenzijdig aanpassen van contracten, het aanpassen van prijzen en de gebrekkige toepassing van je rechten bij het stopzetten van overeenkomsten. In die meldingen komen een aantal fenomenen regelmatig terug. Het gaat bijvoorbeeld over de aanpassing van contracten waarbij het contract verandert van een vast naar een variabel tarief (zowel op het moment dat je bestaande contract afloopt, als pogingen om lopende contracten aan te passen), de verhoging van de maandelijkse voorschotten of het aanrekenen van extra kosten (voor eigenaars van zonnepanelen).   

  

Alles over energiecontracten in 9 vragen en antwoorden  

Het internet overstelpt je met informatie over energiecontracten. Maar die info is niet altijd correct. De FOD Economie maakte een overzicht van de 9 meest prangende vragen en de instanties waar je terecht kan.   

  

1. Mag mijn energieleverancier zelf mijn contract beëindigen?  

Een energieleverancier mag je contract enkel beëindigen wegens wanbetaling. Als je na een herinneringsbrief en na een ingebrekestelling (waar vaak extra kosten aan verbonden zijn) je energiefactuur niet betaalt, dan mag je leverancier je contract opzeggen. Hij mag je daar geen extra vergoeding voor aanrekenen en moet je twee maanden de tijd geven om een nieuwe energieleverancier te zoeken. Heb je twee 2 maanden geen contract afgesloten met een andere energieleverancier? Dan kom je automatisch bij de sociale of uitzonderingsleverancier terecht, en dat tegen een ontradingstarief. Je elektriciteit of gas wordt dus niet afgesloten. Wel zal je meer moeten betalen. Je hebt er dus alle belang bij om op tijd een nieuw contract af te sluiten bij een andere leverancier. Opgelet, heeft je energieleverancier het consumentenakkoord niet ondertekend, dan kunnen er andere regels gelden. Zoek hier op of je leverancier gebonden is door het consumentenakkoord.   

  

2. Mag mijn energieleverancier mijn voorschotten verhogen?  

Je energieleverancier kan je voorstellen om de voorschotfactuur te verhogen. Bij een vast contract moet het vaste tarief bij de eindafrekening natuurlijk van toepassing blijven. Je hebt steeds het recht een wijziging aan de voorschotfactuur te weigeren. Is je energieleverancier het niet eens met je tegenvoorstel, dan moet hij dat beargumenteren. Het volstaat daarbij niet om enkel te verwijzen naar je geschatte verbruik als er specifiekere gegevens beschikbaar zijn. De som van je voorschotfacturen ligt zo dicht mogelijk bij de kost van je jaarlijkse energieverbruik. Ligt die kost hoger, dan krijg je op je eindafrekening het verschil terugbetaald. Ligt die lager, dan betaal je bij.   

Het kan in sommige gevallen dus beter zijn om te anticiperen op de hoge marktprijzen en meer te betalen op je voorschotfactuur. Zo vermijd je dat je op de eindafrekening nog veel moet bijbetalen. De voorwaarden voor de berekening van voorschotten moeten uitdrukkelijk door leverancier en consument goedgekeurd worden. Je leverancier moet alle berekeningsmethodes transparant uitleggen. Wijzigingen op basis van verondersteld gebruik zijn niet langer toegestaan. Ga in elk geval in dialoog met je leverancier als je vragen hebt of meer uitleg wenst.   

  

3. Kan mijn energieleverancier eenzijdig mijn vast contract aanpassen naar een variabel contract?  

Dat kan niet voor contracten van bepaalde duur. Een energieleverancier heeft bij contracten van onbepaalde duur wel het recht om de prijs eenzijdig aan te passen, op voorwaarde dat je de overeenkomst als klant binnen een redelijke termijn gratis kan beëindigen als je daar niet mee akkoord gaat.  Opgelet, bij sommige energiecontracten van onbepaalde duur is er wel sprake van een vaste prijsgarantie of een indexering voor een bepaalde looptijd. Die moet natuurlijk wel gerespecteerd worden. Kijk dus zeker na in je contract hoe dat bij jou zit.   

  

4. Kan ik op elk moment van energieleverancier veranderen?  

Ja, je kan als consument zelf kiezen wanneer je van energieleverancier verandert maar je moet wel rekening houden met de opzegtermijn van één maand. Opgelet, die termijn is niet van toepassing voor eigenaars van zonnepanelen. Daarnaast kan het zijn dat je aan het begin van je contract enkele vaste kosten betaalde die je niet terugkrijgt.   

Voor je verandert, doe je best een vergelijking van de prijzen via een simulator op de websites van de CREG (federaal) of VREG (Vlaams Gewest).   

  

5. Ben ik verplicht om gas en elektriciteit bij dezelfde leverancier te nemen?  

Neen, je hebt altijd twee aparte contracten voor gas en elektriciteit, ook als je voor beide klant bent bij dezelfde energieleverancier. Je kan dus gerust voor je gas en elektriciteit verschillende leveranciers kiezen. Vergeet zeker niet om een vergelijking van de prijzen de doen via een simulator op de websites van de CREG of VREG.    

  

6. Kan ik een te snel getekend energiecontract nog annuleren?  

Gaat het om een energiecontract dat je telefonisch of online aanging, dan heb je vanaf het moment dat je het ondertekende, 14 dagen de tijd om je annuleringsverzoek op te sturen (per brief of e-mail). Heb je het contract getekend via een huis-aan-huis-verkoper? Ook dan heb je nog 14 dagen de tijd om te annuleren.   

  

7. Ik betwist mijn factuur. Moet ik toch betalen?  

Zolang de energiefactuur (voorschotfactuur, jaarlijkse of tussentijdse afrekening of slotfactuur) wordt betwist en de klacht over de factuur terecht is, moet de energieleverancier de invordering van de betwiste bedragen opschorten.   

  

8. Ik verhuis. Moet ik een nieuw contract afsluiten?  

Neen, bij een verhuis wordt je energiecontract gewoon overgezet. Je moet daarvoor het energieovernamedocument invullen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om het contract wel stop te zetten en een nieuw contract aan te gaan bij een andere leverancier.   

  

9. Welke maatregelen nam de overheid om de energiefactuur te verlichten?  

Door de forse stijging van energieprijzen, nam de regering verschillende maatregelen met de bedoeling om de energiefactuur te verlichten:   

  • een tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit en gas naar 6 % (tot 30 september)   
  • uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief tot 30 september + de toekenning van een energiecheque van 80 euro   
  • een verwarmingspremie van 100 euro netto voor alle huishoudens   
  • een premie van 200 euro voor huishoudens die verwarmen met gasolie of propaan   
  • een tijdelijk verlaging van de accijns op diesel en benzine   
  • een inwerkingtreding van de “omgekeerde cliquet” van 1,7 euro per liter   
  • de verlaging van de btw op fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.   

  

Meer info over die maatregelen vind je op deze website.   

  

Nog vragen over je energiecontract?  

Vind je je vraag hierboven niet of zoek je bijkomende informatie, dan kan je terecht bij verschillende instanties, naargelang je woonplaats:   

Vlaamse Energieregulator (VREG)   

Woon je in het Vlaamse Gewest, dan vind je extra informatie op de website van de VREG. Je vindt er ook een uitgebreid overzicht van de veelgestelde vragen of je kan energiecontracten vergelijken met de V-test.   

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)   

Ook bij de CREG vind je, ongeacht je woonplaats, meer informatie over prijzen en tarieven, een vergelijkingstool en uitleg over specifieke termen die in de energiesector gebruikt worden.   

  

Waar kan ik terecht als ik een probleem heb?  

Spreek eerst je energieleverancier aan en probeer met hem tot een overeenkomst te komen. Lukt dat niet, dan kan je terecht bij de Ombudsdienst voor Energie om een klacht neer te leggen.  Let op: je klacht wordt pas in overweging genomen als je eerst klacht hebt neergelegd bij je energieleverancier. Op het meldpunt van de FOD Economie kan je terecht voor het melden van oneerlijke handelspraktijken zoals onjuiste facturen, stilzwijgende verlengingen van overeenkomsten of telefonische verkoop. De Economische Inspectie onderzoekt je melding en opent eventueel een onderzoek zodat bedrijven die in overtreding zijn zich in regel stellen. Als consument heb je heel wat rechten wanneer je een contract afsluit of een product of dienst aankoopt. Voor energie is dat niet anders. Zeker in de huidige context van hoge energieprijzen is het dan ook van groot belang dat je die rechten als consument kent en ze opeist. Heb je het gevoel dat je misleid werd? Laat je rechten nooit door iemand met de voeten treden en doe altijd melding bij het meldpunt van de FOD Economie. Zij nemen elke klacht ernstig en onderzoeken wat er eventueel is misgelopen in de relatie tussen de consument en de leverancier.   

Knokke-Heistenaar Thibault Brackenier vertegenwoordigt België op de internationale fysica-olympiade in Denemarken  

De Knokke-Heistse scholier Thibault Brackenier van het Sint-Jozefslyceum stootte dit jaar door naar de finales van de olympiades van zowel fysica als biologie. Met een verdienstelijke vijfde plaats in de fysicafinale is hij één van de drie Vlaamse en 2 Waalse deelnemers die ons land mag vertegenwoordigen op de 52ste internationale fysica-olympiade van 10 tot 17 juli in Denemarken. Het Sint-Jozefslyceum uit Knokke-Heist kreeg op zondag 22 mei 2022 in Heverlee voor de derde keer op rij de titel “Olympiadeschool voor wetenschappen”.  

De olympiades voor natuurwetenschappen zijn uitdagende wedstrijden voor studenten van de derde graad secundair onderwijs die de leerstof van chemie, geografie, biologie en fysica ondervragen. De wedstrijden bestaan uit drie rondes en zijn bedoeld om de beste wetenschappers te selecteren. De eerste ronde kende meer dan 2000 deelnemers en bestond uit 25 meerkeuzevragen. De beste 10-15% van de deelnemers mochten door naar de tweede ronde. Deze was een stuk moeilijker en omvat meer leerstof. Tot slot werden de beste 15-20 studenten van de tweede ronde geselecteerd voor de finale. Thibault bereikte uiteindelijk zowel de finale van het fysica- als van de biologiewedstrijd.  

Internationale fysica-olympiade in Denemarken 

Beide finales vielen spijtig genoeg op dezelfde dag, waardoor hij een keuze moest maken. Aangezien de schoonheid van de fysica hem enorm aantrekt en hij dit volgend jaar zal studeren, koos de Knokke-Heistenaar deel te nemen aan de finale van de fysica-olympiade op zaterdag 30 april 2022. Deze bestond uit een theoretisch en een experimenteel deel. Voor het theoretisch deel kregen de deelnemers drie uur de tijd om drie open vragen op te lossen. Dit was een zeer ingewikkeld examen waarbij ze formules moesten afleiden en waarden moesten bepalen over enkele fysische fenomenen. In de namiddag kregen ze vier uur de tijd om twee experimenten uit te voeren. Daarvoor moesten ze metingen uitvoeren, grafieken maken en conclusies trekken. Op de proclamatie, met eregast Frank Deboosere, kwamen de jonge bollebozen de eindrankschikking te weten. Van de 14 effectieve deelnemers behaalde Thibault een mooie vijfde plaats. Hierdoor is hij een van de drie Vlaamse studenten die België mag vertegenwoordigen in de internationale fysicaolympiade die deze zomer plaatsvindt in Denemarken. 

2 keer finalist op de sterrenkunde-olympiade 

Naast de olympiades voor natuurwetenschappen nam onze Knokke-Heistse Einstein de afgelopen twee jaar ook deel aan de sterrenkundeolympiade. Deze bestaat uit twee rondes. De eerste ronde bestond uit 30 meerkeuzevragen en vijf open vraagstukken over allerlei onderwerpen binnen de sterrenkunde. De vragen mogen thuis, zelfstandig opgelost worden, wat logisch is aangezien de leerstof niet aangeleerd wordt in het secundair onderwijs. Ook in deze olympiade kende hij succes door tweemaal naar de finale door te stoten. De opdracht voor de finale is een sterrenkundig onderzoeksthema uitkiezen, hierover een paper schrijven en deze verdedigen voor een jury. Vorig jaar ging zijn onderwerp over primordiale zwarte gaten, dit zijn zwarte gaten gevormd in het vroege heelal. Hiermee werd hij bekroond tot winnaar van de sterrenkundeolympiade 2021. Als prijs mocht hij een Celestron Schmidt-Cassegrain telescoop in ontvangst nemen. Voor de finale van dit jaar besprak hij kosmische magnetische velden, maar hiermee viel Thibault niet in de prijzen. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je even lezen