'
Home Economie Ere Schepen Daniël Vlaminck krijgt gelijk

Ere Schepen Daniël Vlaminck krijgt gelijk

1

In een arrest vernietigt de Raad van State het op 27 juni 2019 door de gemeenteraad van de gemeente Knokke-Heist definitief vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zuidelijke rand Westkapelle’, voor zover het betrekking heeft op de site gelegen aan de Sluisstraat.

Ere Schepen Daniël Vlaminck en zijn familie zijn eigenaar van het grootste gedeelte van deze site, die door het gewestplan bestemd was tot woonuitbreidingsgebied en parkgebied, en door de gemeente bijna volledig herbestemd was tot agrarisch gebied. Met deze herbestemming wil de gemeente woonontwikkeling op de site aan de Sluisstraat verhinderen omdat ze voorrang geeft aan de realisatie van de woonwijk Keuvelwijk op de site Tolpaertpolder.

In het arrest wordt vastgesteld dat de gemeente aldus abstractie maakt van het besluit waarin de deputatie van de provincie West-Vlaanderen zich uitspreekt over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Knokke-Heist. In dat besluit heeft de deputatie immers uitdrukkelijk de intentie om voorrang te geven aan de site Tolpaertpolder van goedkeuring uitgesloten.

Voorts wijst het arrest er op dat, inzonderheid voor het in het parkgebied van het gewestplan gelegen gedeelte van de site aan de Sluisstraat, geen toereikende beoordeling van de mogelijke negatieve effecten voor het milieu voorligt.

1 REACTIE

  1. Nu nog even wachten tot het besluit van de gemeenteraad om het gemeentelijk onderwijs over te hevelen naar GO ook vernietigd wordt omdat de wettelijk voorziene procedure niet gevolgd werd . In afwachting dat ook de gronden van de Albertlaan een nieuwe bestemming krijgen als villazone voor de eigenaar van de aanpalende golf . De overige gronden van het GO-onderwijs , die de gemeenschap toebehoren zouden best een bestemming krijgen voor sociale woningen voor jonge eigen inwoners i.p.v appartementsgebouwen voor rijke oude tweede verblijvers . Het worden spannende tijden onder de nieuwe burgemeester !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Mobiele versie afsluiten