vrijdag, februari 23, 2024
HomeKnokke-HeistOok N-VA ging luisteren bij de Slachtoffers v/h Bouwproject HOOST

Ook N-VA ging luisteren bij de Slachtoffers v/h Bouwproject HOOST

Het college van burgemeester en schepen gaf voor de eindejaar periode aan dat zij wil dat alle slachtoffers van het bouwproject HOOST binnen drie maanden een regeling krijgen van de verzekering. Dit volgt op de problematiek waarbij tientallen huizen rond het bouwterrein scheuren en verzakkingen vertoonden als gevolg van de constructie van een prestigieus appartementsgebouw in het centrum van de gemeente.

Burgemeester Jan Morbee van Gemeentebelangen benadrukte toen ook het belang van een snelle en duurzame oplossing voor alle inwoners. “We hebben de aannemer Artes duidelijk gemaakt dat een eerlijke en spoedige regeling prioriteit heeft,” zei Morbee. “We dringen aan op een regeling met de getroffenen tegen eind maart 2024.” De gemeente is van plan zelf een expert aan te stellen om alle schadegevallen te beoordelen en de voortgang van de verzekeringsafhandeling te monitoren.

Dit besluit komt als een reactie op de langdurige ellende van de buurtbewoners rond het HOOST-project. Meer dan een jaar geleden kregen vele huizen in de omgeving te maken met structurele schade, en eind vorig jaar hadden verschillende gezinnen zelfs geen toegang tot gas en elektriciteit. Tot op heden hebben de meeste getroffen inwoners nog geen schadevergoeding ontvangen.

Ook de N-VA oppositie ging onlangs langs bij de slachtoffers om te luisteren, waaronder Dimitri Leuntjens, Luc Masyn en de gemeenteraadsleden Isabelle Goeminne en Cathy Coudyser.. Zij hebben tijdens hun bezoek aan Hoost de problemen van dichtbij gezien en erkennen de noodzaak van een snelle oplossing voor de bewoners.

“Het is essentieel dat er snel actie wordt ondernomen om de bewoners van Hoost gerechtigheid te bieden,” benadrukten Coudyser en Goeminne. “De problemen rond het HOOST-project zijn niet alleen een kwestie van fysieke schade, maar hebben ook een diepe impact op het welzijn van de inwoners.”

De inspanningen van het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de N-VA raadsleden tonen een sterke betrokkenheid bij de ondersteuning van de lokale gemeenschap en het adresseren van de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Het is een belangrijke stap naar het herstellen van de rust en veiligheid in de door het HOOST-project getroffen gemeenschap. Maar men moet er nu ook werk van maken, klinkt het in de buurt. “We willen geen ramptoeristen maar oplossingen”, klinkt het!