zondag, februari 25, 2024
HomeHaven / ZeebruggeVertraging bij Definitief Kaderprojectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge: Mogelijke Scenario's en Politieke Implicaties

Vertraging bij Definitief Kaderprojectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge: Mogelijke Scenario’s en Politieke Implicaties

Het proces rond het kaderprojectbesluit voor de Nieuwe Sluis Zeebrugge loopt vertraging op. Extra studiewerk na recente adviezen betekent dat het openbaar onderzoek ten vroegste eind april kan aanvangen, waardoor de deadline van 9 juni voor de Vlaamse verkiezingen onhaalbaar lijkt.

Achtergrond van het Project

In september 2023 werden tijdens publieke infomomenten de plannen voor de Nieuwe Sluis Zeebrugge, inclusief de nieuwe Visartsluis en de verkeersinrichting, gepresenteerd. Een adviesronde voor officiële instanties liep tot 22 september, met de bedoeling dat de Vlaamse regering op basis daarvan dit voorjaar een ontwerp zou voorstellen.

Reden voor de Vertraging

Volgens Nick Arys, woordvoerder van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, vereisen de ontvangen adviezen meer tijd voor verwerking en bijkomend onderzoek. Het ontwerp kaderprojectbesluit wordt nu eind april verwacht, gevolgd door een openbaar onderzoek van 60 dagen.

Impact van de Vertraging

Met de wettelijk voorgeschreven termijn en verwerkingstijd is de deadline van 9 juni, voor de Vlaamse verkiezingen, niet haalbaar. De gemiddelde doorlooptijd voor dergelijke projecten in het Vlaams Gewest is circa 130 dagen, vooral bij complexe dossiers.

Toekomstscenario’s en Politieke Overwegingen

  • Scenario 1: Naadloze voortzetting bij een nieuwe regering met dezelfde visie.
  • Scenario 2: Regeringsvorming na het openbaar onderzoek roept vragen op over beslissingsbevoegdheid en budgettaire consequenties.
  • Scenario 3: Bij een regeringswijziging met een andere visie start het proces mogelijk opnieuw, met debat over de locatie en opzet van de sluis.

De aanhoudende vertragingen en onzekerheid rond het kaderprojectbesluit van de Nieuwe Sluis Zeebrugge vormen een complexe uitdaging voor de betrokken partijen. Met de politieke toekomst na 9 juni nog onbekend, beloven de komende dagen gespannen te zijn voor de Vlaamse regeringspartijen, zowel in Zeebrugge als Antwerpen.

Externe Link:

https://www.nieuwesluiszeebrugge.vlaanderen.be/