woensdag, mei 22, 2024
HomeKnokke-Heist20 Gemeenten, waaronder Knokke-Heist, Zetten zich in voor Wilde Bijen

20 Gemeenten, waaronder Knokke-Heist, Zetten zich in voor Wilde Bijen

De vier West-Vlaamse regionale landschappen hebben gezamenlijk een belangrijke stap gezet om de wilde bijenpopulatie te ondersteunen door het Kruisbestuiversplan te lanceren. Dit initiatief stelt steden en gemeenten in staat om zich in te schrijven voor begeleiding bij het ontwikkelen van acties ten behoeve van bijen in hun gebied.

Regionale Acties en Ondersteuning

Al 20 gemeenten hebben zich aangesloten bij dit initiatief, waarbij ze de komende twee jaar samen met hun regionaal landschap werken aan de bescherming en ondersteuning van wilde bijen. De focus ligt op het creëren van positieve voorbeelden op openbaar domein, het opbouwen van kennis, en het sensibiliseren van inwoners. Dit programma wordt ondersteund door vier kruisbestuiversmedewerkers uit de regionale landschappen die zich ook inzetten voor het versterken van het provinciaal kennisnetwerk rond wilde bijen, door middel van inspiratietrips, opleidingen, netwerkmomenten en inventarisaties.

Waarom Wilde Bijen?

Het belang van wilde bijen voor de bestuiving van landbouwgewassen en inheemse flora is aanzienlijk. “Wilde bijen zijn essentieel voor de bestuiving van landbouwgewassen en de inheemse flora, vandaar dat de Provincie West-Vlaanderen dit Kruisbestuiversplan belangrijk vindt en ondersteunt,” benadrukte gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Bijensymposium Markeert Belangstelling

De officiële lancering vond plaats tijdens het zevende West-Vlaams bijensymposium in Koekelare, dat volledig was volgeboekt met meer dan 170 deelnemers, inclusief vertegenwoordigers van de dienst Klimaat, Milieu en Natuur van Knokke-Heist. Het programma omvatte sessies over bestuivende insecten in het buitengebied en het aanleggen en beheren van bloemrijke graslanden. Een netwerkmoment tijdens de lunch bood de kans om ervaringen uit te wisselen en meer te leren bij diverse infostanden.

Ons gedacht…

Dit Kruisbestuiversplan toont een groeiende bewustwording en inzet voor de bescherming van bijen in West-Vlaanderen, wat de biodiversiteit en het milieu ten goede komt. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen gemeenten significante stappen zetten in de strijd tegen de afname van bijenpopulaties.