4.8 C
Knokke-Heist
your alt tag'

Digiscan Knokke-Heist doet mee

Samen met initiatiefnemer OCMW Brugge, collega OCMW’s en andere partnerorganisaties zet Knokke-Heist in op verbeterde en meer toegankelijke dienstverlening voor digitaal kwetsbare doelgroepen dankzij het project Digiscan.
Het project Digiscan in de referentieregio Brugge is drieledig. Eerst wordt een digiscan aan huis uitgevoerd bij OCMW-cliënten en bij gezinnen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. Hiervoor doen we een beroep op welzijnsvereniging WOK en op twee nieuwe projectmedewerkers. Daarbij houden ze zoveel mogelijk rekening met de positie van de gebruiker.

Betere toeleiding naar hybride hulpverlening
De resultaten van de Digiscan en bijbehorende bevraging vormen in een tweede fase de basis voor een verbeterde hulpverlening vanuit het OCMW. Wat zijn de mogelijkheden en verwachtingen van onze gezinnen en cliënten? Hoe kunnen we hen beter toeleiden naar hybride hulpverlening? Het zijn allemaal knelpunten die we stap voor stap in kaart brengen en aanpakken. Daarvoor wordt er een vormings- en coachingstraject voor OCMW-medewerkers opgezet, met focus op digitale hulpmiddelen binnen de hulpverlening.
Na de bevraging en de uitwerking van coaching en gerichte ondersteuning, gaan de projectpartners Digiscan regio Brugge duurzaam verankeren. De resultaten vormen de basis voor het e-inclusiebeleid lokale besturen. Zo kunnen we in de toekomst nog beter doorverwijzen naar het project Digibanken en verbanden leggen met bestaande projecten. Werkkracht10 neemt hierin een verbindende rol op.
De Digiscans, goedgekeurd met subsidies van de Europese Unie, via de POD Maatschappelijke Integratie, worden over de periode van 2022 tot 2025 uitgevoerd.
46% van de Vlamingen tussen 16 tot 74 jaar heeft niet voldoende basisvaardigheden om informatie op te zoeken op het internet, online te communiceren of digitale problemen op te lossen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen1. Die digitale ongeletterdheid zorgt ervoor dat erg kwetsbare doelgroepen, vaak moeite hebben om de juiste hulpverlening te vinden of krijgen. Digiscan regio Brugge wil op termijn het verschil maken.

Tijdspad Digiscan
Het project werd officieel goedgekeurd voor een eerste projectjaar, vanaf 15/11/2022. In de eerste maanden werven we personeel aan voor de uitvoering van het project en de ontwikkeling van de Digiscan. Dit gebeurt samen met de doelgroep en met academische ondersteuning. Na de testfase wordt de Digiscan systematisch uitgevoerd.

Als het eerste projectjaar een positieve evaluatie krijgt, worden een tweede en derde projectjaar voorzien. Daarin ligt de klemtoon op vorming en coaching van OCMW-medewerkers en op een verbeterde digitale hulpverlening. Digiscan loopt maximaal tot half november 2025.

WOK als duurzame partner
Welzijnsvereniging WOK wordt gedurende de hele periode betrokken als partner uit de sociale economie. Ze werken mee aan de uitbouw en uitvoeting van de Digiscan. We onderzoeken hoe de sociale economie hierin een rol kan blijven opnemen wanneer de Digiscan regio Brugge erop zit.

Financiële steun
Met de steun van de Europese Unie voorziet de POD maatschappelijke integratie een projectsubsidie € 322.136,83 voor het eerste projectjaar van Digiscan regio Brugge. De begroting voor de drie projectjaren is opgemaakt, maar de goedkeuring van voorziene bedragen gebeurt jaarlijks. Vanaf het tweede projectjaar is een cofinanciering van 20% voorzien. De middelen zijn bedoeld voor loon- en ontwikkelingskosten, de uitvoering en verwerking van de Digiscan, het integrale vormings- en coachingstraject en de noodzakelijke hard- en software in functie voor diverse projectonderdelen.

Like & deel onze nieuwsberichten

Geniet elke dag van onze gratis krant en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. We waarderen het als je onze berichten op sociale media leuk vindt en deelt, dit helpt ons om onze inhoud nog verder te verspreiden. Dank je wel voor je steun en we hopen je regelmatig terug te zien!

logo kneistikrant

Ook dit moet je even lezen