zaterdag, april 13, 2024
HomeKnokke-HeistHoe staat Knokke-Heist ervoor enkele maanden voor de verkiezingen?

Hoe staat Knokke-Heist ervoor enkele maanden voor de verkiezingen?

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, is het tijd om de balans op te maken in onze gemeente. Dit is het rapport van de Gemeentebelangen, de inwoners bereiden zich voor om te beslissen wie (ook) de komende jaren de leiding zal nemen. Deze analyse biedt inzicht in waar Knokke-Heist schittert en waar er ruimte is voor verbetering.

Vertrouwen en Tevredenheid

Een merkwaardige vaststelling is dat, hoewel de meerderheid van de inwoners tevreden blijft, de tevredenheid iets is afgenomen vergeleken met de vorige legislatuur. Dit wordt verder gecompliceerd door een groeiende kloof tussen de inwoners en het gemeentebestuur, met 38 procent die veel vertrouwen heeft in het huidige bestuur tegenover 21 procent die expliciet weinig vertrouwen uit. Burgemeester Jan Morbee, is te kort burgemeester om het effect van zijn aanpak in cijfers uit te drukken. Toch moet hij er de komende maanden voor zorgen om die 21% ontevredenheid verder te verlagen.

Diversiteit en Gemeenschapsleven

Diversiteit in Knokke-Heist blijft een gemengde zak. Terwijl de acceptatie van mede-inwoners van andere origine een punt van discussie is, ziet een aanzienlijk deel van de bevolking de aanwezigheid van mensen met een andere herkomst als een verrijking. Desalniettemin roept de roep om meer integratieactiviteiten de vraag op naar meer inspanningen om eenheid in de diversiteit te bevorderen.

Wonen en Leefbaarheid

De vastgoedmarkt in Knokke-Heist blijft ongekend hoog, met huizenprijzen die ver boven het Vlaamse gemiddelde liggen. Dit aspect onderstreept de exclusiviteit, maar ook de ontoegankelijkheid van de woningmarkt voor vele eigen inwoners. Dit is allicht de grootste uitdaging voor alle partijen met het oog op de komende verkiezingen. De bevolking verwacht van elke partij een plan van aanpak, om jonge gezinnen in KH te houden en/of terug te brengen. De netheid en huisvuilvoorzieningen scoren goed, hoewel er zorgen blijven over veiligheid en het onveiligheidsgevoel dat toeneemt.

Mobiliteit en Voorzieningen

De tevredenheid over het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur in Knokke-Heist is redelijk positief, al zijn er zorgen over de veiligheid van fietsers, met name schoolkinderen. De kritiek op sluipverkeer, te kort aan parking, en te snel rijden benadrukt de noodzaak voor verdere verkeersveiligheidsmaatregelen.

Sociale Voorzieningen en Milieu

Op het gebied van kinderopvang en ouderenzorg lijkt Knokke-Heist het beter te doen dan veel andere gemeenten, wat wijst op een sterke sociale structuur. De gemeente wordt ook geprezen voor haar groenvoorzieningen, hoewel er ruimte is voor verbetering in milieubewustzijn en -acties.

Knokke-Heist blinkt uit in leefbaarheid, sociale voorzieningen en groenbeheer, maar staat voor uitdagingen op het gebied van inclusiviteit, woningtoegankelijkheid en verkeersveiligheid. Met de aanstaande verkiezingen is het een moment voor reflectie en keuze voor de toekomstige richting. De inwoners van Knokke-Heist hebben de kans om te stemmen voor een gemeente die niet alleen uitblinkt in kwaliteit van leven, maar ook in het omarmen van diversiteit, het verbeteren van de mobiliteit en het versterken van het gemeenschapsgevoel. Het is uitkijken naar de inhoud van de diverse programma's. Knokke-Heistenaars gaan deze keer zeker voor de inhoud en visie! De uitdaging is groot!