vrijdag, april 12, 2024
HomeSluisDe balans opmaken: Draagvlak voor toerisme in de gemeente Sluis

De balans opmaken: Draagvlak voor toerisme in de gemeente Sluis

Gisteren heeft de gemeente Sluis de langverwachte resultaten onthuld van een uitgebreid onderzoek naar de houding van haar inwoners ten opzichte van toerisme. Dit onderzoek, uitgevoerd door het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2022, werpt een nieuw licht op hoe de lokale bevolking de impact van toerisme ervaart en welke richting zij willen dat hun gemeente inslaat.

Belangrijkste bevindingen

Een opmerkelijke 54% van de inwoners ziet toerisme als een positieve kracht en essentieel voor de economische vitaliteit van de gemeente. Evenzo gelooft 50% dat de voordelen van toerisme, zoals werkgelegenheid en levendigheid, zwaarder wegen dan de mogelijke nadelen.

Kernthema’s en zorgen

Het onderzoek benadrukt ook het belang van het beschermen van natuur en landschap, een onderwerp dat duidelijk leeft onder de inwoners. Daarnaast is er bezorgdheid over het gebruik van woningvoorraad door toeristen, wat de beschikbaarheid van woningen voor lokale bewoners kan beïnvloeden.

Uitdagingen: Verkeer en Zwerfafval

Verkeerscongestie en zwerfafval werden geïdentificeerd als de meest negatieve effecten van toerisme. Deze uitdagingen vragen om doordachte oplossingen om de leefbaarheid voor inwoners te behouden en tegelijkertijd een gastvrije bestemming voor bezoekers te blijven.

Reflectie en toekomstvisie

Dit onderzoek dient als cruciale input voor toekomstig beleid, waarbij de stem van de inwoners centraal staat bij het nemen van beslissingen over nieuwe ontwikkelingen. De resultaten benadrukken de noodzaak voor een evenwichtige benadering, waarbij zowel de economische voordelen als de levenskwaliteit van de inwoners gewaarborgd blijven.

Met deze inzichten kan de gemeente Sluis een weg vooruit uitstippelen die recht doet aan de wensen en zorgen van haar inwoners. Het biedt een solide basis voor het ontwikkelen van een toeristisch beleid dat zowel duurzaam als inclusief is, gericht op het welzijn van zowel de gemeenschap als haar bezoekers.

De gemeente Sluis en haar inwoners staan op een kruispunt, waarbij de toekomst van toerisme zorgvuldig wordt vormgegeven met oog voor zowel kansen als uitdagingen.