woensdag, mei 22, 2024
HomeKnokke-HeistGeavanceerde Weerstations voor een Duurzamere Landbouw in Knokke-Heist

Geavanceerde Weerstations voor een Duurzamere Landbouw in Knokke-Heist

Technologie ten Dienste van Duurzaamheid

De weerstations zijn direct gekoppeld aan het netwerk van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), een organisatie die adviezen en diensten levert specifiek gericht op de aardappelsector. Deze samenwerking biedt de lokale telers toegang tot cruciale informatie waarmee zij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen optimaliseren.

Tot voor kort gebruikten landbouwers in Knokke-Heist deze middelen veelal preventief, wat leidde tot overmatig en soms onnodig gebruik. Deze praktijk had niet alleen financiële nadelen, maar bracht ook ecologische risico’s met zich mee. Een studie uitgevoerd door BeeOdiversity in 2022 toonde aan dat actieve bestanddelen van deze pesticiden, gebruikt in de aardappelteelt, teruggevonden werden in de monitoring van bijen, wat wijst op een brede milieubelasting.

Precisie Landbouw door Lokale Data

De geïnstalleerde weerstations in Knokke-Heist brengen een belangrijke verandering. Met real-time data direct vanuit hun eigen velden kunnen telers nauwkeuriger bepalen wanneer en hoeveel pesticiden te gebruiken. Dit vermindert niet alleen de kosten voor de boer maar voorkomt ook onnodige vervuiling van ons kostbare grondwater.

De dichtstbijzijnde weerstations bevonden zich voorheen op minstens 11 kilometer afstand, wat vaak resulteerde in een gebrek aan precisie en relevante data voor onze specifieke regio. Door nu lokale en accurate weersvoorspellingen te kunnen doen, wordt de kans op inefficiënt gebruik van middelen aanzienlijk verminderd.

Investering voor de Toekomst

De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van beide weerstations bedragen bijna €30.000. Hoewel dit een aanzienlijke investering is voor de gemeente, is het een prijs die we betalen voor een duurzamere landbouw en een gezondere leefomgeving.

Ons gedacht…

De installatie van deze weerstations is een voorbeeld van hoe technologie kan worden ingezet om niet alleen economische maar ook ecologische voordelen te realiseren. Het toont een proactieve aanpak van het gemeentebestuur van Knokke-Heist om duurzaamheid een centrale plek te geven in hun beleid. Terwijl we deze ontwikkelingen toejuichen, blijft de vraag hoe we dergelijke technologieën nog beter kunnen integreren in alle facetten van de lokale landbouw. Wat denkt u? Laat uw mening achter in de comments.