zondag, april 21, 2024
HomeHaven / ZeebruggeInzet van Mentoren bij Opleidingen Scheepvaartbegeleiding voor Verbeterde Training

Inzet van Mentoren bij Opleidingen Scheepvaartbegeleiding voor Verbeterde Training

Introductie van het Mentorprogramma

In een recente ontwikkeling heeft de MDK afdeling Scheepvaartbegeleiding een innovatief mentorprogramma geïntroduceerd om de kwaliteit van de opleiding van nieuwe collega’s te verhogen. Dit initiatief, dat in de maand februari van start gaat, betreft de aanstelling van speciaal geselecteerde mentoren die nieuwe medewerkers zullen begeleiden tijdens hun On-the-Job Trainingen (OJT) op de werkvloer.

Focus op Uniformiteit en Duidelijkheid

Stefaan Priem, het hoofd Opleidingen, benadrukt dat de focus van dit proefproject, dat aanvangt in Verkeerscentrale Zeebrugge, voornamelijk ligt op het bieden van uniformiteit en duidelijkheid in de trainingen. Dit komt als reactie op de toenemende complexiteit en uitdagingen in de functie van verkeersleider. Door de inzet van mentoren beoogt de afdeling een betere voorbereiding van stagiairs, zodat zij met meer vertrouwen en zelfstandigheid hun taken kunnen uitvoeren.

Engagement van Verkeersleiders

Voor dit project hebben negen ervaren verkeersleiders zich vrijwillig aangemeld om hun kennis en expertise te delen. Deze betrokkenheid van bestaande medewerkers is een kernaspect van het mentorprogramma. Afhankelijk van het succes van dit proefproject overweegt de afdeling Scheepvaartbegeleiding om de mentorrol uit te breiden naar andere locaties.

Potentiële Impact en Toekomstige Plannen

Indien succesvol, kan deze nieuwe aanpak in opleiding en begeleiding een significante impact hebben op de efficiëntie en effectiviteit van de trainingen binnen de afdeling Scheepvaartbegeleiding. De uitbreiding van het programma naar andere locaties zou een verdere stap zijn in het verbeteren van de algemene kwaliteit van opleidingen in deze sector.

De inzet van mentoren in de opleiding van nieuwe verkeersleiders is een belangrijke stap vooruit in de evolutie van trainingen binnen de afdeling Scheepvaartbegeleiding. Het project markeert een belangrijke innovatie in de aanpak van beroepsopleiding en is een voorbeeld van hoe ervaring en kennisoverdracht een cruciale rol kunnen spelen in de ontwikkeling van nieuwe medewerkers.