vrijdag, februari 23, 2024
HomeSluisGemeente Sluis ziet een Toename in Belastinginkomsten: Wat Betekent Dit voor U?

Gemeente Sluis ziet een Toename in Belastinginkomsten: Wat Betekent Dit voor U?

In de gemeente Sluis, evenals in andere Zeeuwse gemeenten, wordt dit jaar een aanzienlijke stijging van de belastinginkomsten verwacht. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de verhoogde WOZ-waarden per woning. Volgens de recent opgestelde begrotingen, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft verzameld, zullen de Zeeuwse gemeenten in 2024 gemiddeld 6 procent meer belasting innen van hun burgers dan in het voorgaande jaar.

Verhoging van de OZB in Zeeland

De stijging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) speelt een grote rol in deze toename. Met name in Terneuzen en Vlissingen is de stijging aanzienlijk: respectievelijk 9,1 procent en 8,5 procent. Dit geldt ook voor de gemeente Sluis, waar eveneens een verhoging van de OZB-inkomsten wordt voorzien. Deze extra inkomsten zijn van essentieel belang, vooral nu bekend is geworden dat de Zeeuwse gemeenten de komende jaren minder financiële steun van het Rijk zullen ontvangen. De Kapelse wethouder Jon Herselman heeft onlangs zijn bezorgdheid uitgesproken over de gevolgen van deze Haagse bezuinigingen.

Wat Betekent Dit voor Inwoners van Sluis?

Voor de inwoners van Sluis betekent dit dat zij dit jaar meer zullen bijdragen aan de gemeentelijke belastingen. Op de website van Omroep Zeeland is een gedetailleerde grafiek beschikbaar waarin de belastingen en heffingen per gemeente zijn uiteengezet. Inwoners van Sluis kunnen specifieke informatie vinden door op hun gemeente te klikken.

Stijging van Secretarieleges

Naast de OZB, zijn er ook andere kosten die de inwoners van Sluis zullen merken. Bij het aanvragen van officiële documenten zoals paspoorten en trouwakten bij het gemeentehuis, worden secretarieleges in rekening gebracht. Hoewel deze leges niet de hoofdbron van inkomsten vormen voor de gemeente, is er wel een opmerkelijke stijging: in heel Zeeland stijgen deze kosten met maar liefst 32 procent.

Deze toename wordt vooral gevoeld in gemeenten zoals Hulst, Tholen, Sluis en Terneuzen. Dit is niet het gevolg van hogere kosten, maar van de verwachting dat er meer identiteitsbewijzen zullen worden uitgegeven. In 2014 werd de geldigheidsduur van deze documenten verlengd naar tien jaar, wat betekent dat in 2024 veel inwoners hun documenten zullen vernieuwen.

De inwoners van de gemeente Sluis, net als die in andere Zeeuwse gemeenten, kunnen dit jaar dus een toename in diverse gemeentelijke heffingen en belastingen verwachten. Het is belangrijk voor inwoners om zich bewust te zijn van deze veranderingen en de impact die ze kunnen hebben op hun financiën. Voor meer gedetailleerde informatie is het raadzaam om de lokale media en gemeentelijke communicatiekanalen te raadplegen.