zondag, april 14, 2024
HomeSluisBurgerakkoord Zet Koers voor Nieuw Duurzaamheidsplan in Sluis

Burgerakkoord Zet Koers voor Nieuw Duurzaamheidsplan in Sluis

In september werd een belangrijke stap gezet in de gemeente met de overhandiging van het Burgerakkoord aan burgemeester Vermue. Dit document, een resultaat van intensieve burgerparticipatie, markeert een significante ontwikkeling in het gemeentebeleid, vooral op het gebied van duurzaamheid.

Het Burgerakkoord, vertegenwoordigd door een monitorklankbordgroep (MKG) van ongeveer 20 leden, heeft sindsdien een actieve rol gespeeld in het vormgeven van het nieuwe Duurzaamheidsplan. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van het Burgerberaad, die de stem van de burger in dit proces waarborgen.

Het beleidsplan Duurzaamheid, dat begin 2024 door de gemeenteraad wordt beoordeeld, integreert diverse beslispunten uit het Burgerakkoord. Deze punten richten zich op cruciale thema’s zoals Energie, Klimaat (met nadruk op natuur & biodiversiteit), en Circulaire initiatieven. Deze integratie van burgerinput in gemeentebeleid is een voorbeeld van participatieve democratie in actie.

Niet alle beslispunten uit het Burgerakkoord zijn echter opgenomen in het huidige Duurzaamheidsplan. De resterende punten zullen in 2024 aan bod komen in verschillende andere beleidsplannen. Dit proces benadrukt de voortdurende betrokkenheid en invloed van burgerinitiatieven in het vormgeven van gemeentebeleid.

Hoewel de reis tot nu toe voor het Burgerberaad succesvol is geweest, is er nog steeds werk aan de winkel. Het proces is nog volop in ontwikkeling, en de toekomstige richting en resultaten zullen nauwlettend gevolgd worden. Voor meer informatie en updates over het verloop van dit belangrijke initiatief kunnen geïnteresseerden terecht op www.samensluis.nl, onder de webpagina Duurzaamheid.

Deze ontwikkeling is een bemoedigend teken van de groeiende rol van burgerparticipatie in de lokale politiek, en wijst op een toekomst waarin duurzaamheid en burgerbetrokkenheid hand in hand gaan in het vormgeven van gemeenschapsbeleid.