Home Knokke-Heist Gemeentebestuur KH verwerkt economische relanceplan nu ook in meerjarenplan

Gemeentebestuur KH verwerkt economische relanceplan nu ook in meerjarenplan

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.

Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. In de eerste aanpassing van meerjarenplan werden zowel het positieve resultaat van de rekening 2019 als het economische relanceplan verwerkt. In de tweede aanpassing die nu voorligt worden aanpassingen voorgesteld aan acties en kredieten van zowel exploitatie, investeringen en financiering.

De staat van het financieel evenwicht moet aantonen dat de gemeentelijke financiën in evenwicht zijn. Hiervoor moet de gemeente voldoen aan twee parameters: 

Een positief beschikbaar budgettair resultaat betekent dat het bestuur nog middelen overhoudt nadat alle voorziene uitgaven gedekt zijn door alle ontvangsten.  Het meerjarenplan eindigt in 2025 met een positief resultaat van 11 733 536 euro.

Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat het gemeentelijk budget structureel in evenwicht is.  Het is het bedrag dat overblijft nadat het bestuur uit het saldo van de exploitatie-uitgaven en exploitatieontvangsten ook de periodieke leningslasten heeft betaald. Het meerjarenplan eindigt in het jaar 2025 met een positieve autofinancieringsmarge van 13 170 734 euro.

De gemeenteraad en OCMW-raad stemmen donderdagavond eerst over hun deel van elk beleidsrapport. Het gaat hier in het bijzonder over de kredieten:

 20202021
 UitgavenOntvangstenUitgavenOntvangsten
Kredieten Gemeente Knokke-Heist    
  Exploitatie94.464.095100.194.45691.895.055111.569.225
  Investeringen26.614.084775.00040.931.7875.674.711
  Financiering14.888.395833.48312.582.20332.828.588
      Leningen en leasings4.971.37605.249.48930.000.000
      Toegestane leningen en betalingsuitstel9.917.019833.4837.332.7142.828.588
      Overige financieringstransacties0000
- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers