Home Zeebrugge Zeebrugse Haven Nieuwjaarsboodschap van Marc Adriansens, voorzitter APZI en voorzitter Vlaamse Havenvereniging

Nieuwjaarsboodschap van Marc Adriansens, voorzitter APZI en voorzitter Vlaamse Havenvereniging

Eerst en vooral mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, een voorspoedig en vooral gezond 2021. Wat gezondheid betekent, beseffen we maar al te goed in deze COVID-periode.

Vorig jaar was een onwezenlijk jaar waar sommige bedrijven tot 70% van hun omzet zagen verdampen in één maand tijd. Bedrijven moesten zich in sneltempo aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, kantoren liepen leeg, sociale ruimtes werden aangepast en voorzorgsmaatregelen werden ingevoerd. Maar toch bleven de eerstelijns operationele mensen hun werk uitvoeren vermits de haven wordt aangezien als een essentiële sector. Ik wil al die mensen van harte bedanken voor de inspanningen tijdens deze toch wel uitdagende periode.

Duurzaamheid

We wisten al voor deze periode dat digitalisering noodzakelijk was, maar door de omstandigheden werd de implementatie versneld. Digitalisering is de grootste troef voor productiegroei. Want processen worden constant verbeterd.

Duurzaamheid stond al op de agenda, denk maar aan de speeches van Greta Thunberg. Ook hier worden grote stappen vooruitgezet. Zo kondigde Ursula von der Leyen het herstelplan ‘Next Generation EU’ aan. Miljarden Euro’s worden vrijgemaakt voor de vergroening van onze maatschappij.  

Maar het belangrijkste dat we de voorbije periode hebben geleerd, is dat het welzijn van onze medewerkers primordiaal is, zowel op mentaal als fysiek vlak. We hebben gezien dat inclusiviteit, samenwerking van de verschillende stakeholders waar iedereen betrokken wordt op basis van zijn kwaliteiten, leidt tot een gezonde mentaliteit. Gemotiveerd personeel betekent dan ook de beste performantie en groei. 

Brexit

Naast corona was ook de brexit een veelbesproken onderwerp. Op de valreep werd er een handelsakkoord gesloten waardoor 1 miljard Euro aan invoerrechten werd vermeden. Die invoerrechten zouden absoluut verlammend hebben gewerkt op de handel. Maar het Verenigd Koninkrijk (VK) is wel ook uit de douane-unie gestapt, waardoor extra documenten moeten worden opgemaakt. Het kan een opportuniteit zijn om toegevoegde waarde te bieden in de logistieke keten voor de handel tussen het VK en het Europese vasteland. Ook hier is digitalisering het codewoord. De havendataplatformen geven hier het antwoord, RX/Seaport in eerste instantie. Enkele dagen na de brexit zien we nog geen files in de haven, want de trafiek is nog niet op volle capaciteit opgestart. Laten we kijken wat de volgende weken zullen brengen en of de havens aan beide zijden van het Kanaal voldoende zijn voorbereid.

Uitdagingen

Wat de uitdagingen van 2021 betreft, som ik hier enkele punten op:

1/ We kijken allen uit naar een coronavrije wereld. Hiervoor moeten we ten eerste een beheersingsstrategie hebben waarbij we in de haven gebruik kunnen maken van sneltesten. Ten tweede moet het vaccinatieplan veel sneller worden uitgerold. Als essentiële sector pleit ik er dan ook voor dat onze medewerkers, na de zorgsector, zo snel mogelijk worden ingeënt.

2/ E-commerce is enorm gestegen en Vlaanderen heeft hier de boot gemist. We moeten een inhaalmanoeuvre inzetten door high-techfaciliteiten aan te bieden qua infrastructuur, maar ook flexibele en competitieve arbeidsvoorwaarden. Hier liggen enorme kansen.

3/ Samenwerking havens. We kijken uit naar de verdere besprekingen tussen de havenbesturen. Het doel om een betere service te geven aan ons cliënteel en voorbereid te zijn op uitdagingen, is hier primordiaal. Er moet respect worden getoond voor de sterktes van elke haven en de modal shift moet gezamenlijk worden aangepakt door sterk te investeren in betere hinterlandverbindingen en mobiliteit. Een ander voorbeeld van slimme krachtenbundeling is de waterstofcoalitie waarin energiehaven Zeebrugge en industrieel centrum Antwerpen elkaar kunnen aanvullen.

Zeesluis

Ten slotte moet 2021 het jaar worden van de start van de bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge. Na jaren van studie en het uitwerken van dit complex project hopen we, zoals de minister dat vorig jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie Zeebrugse Havengemeenschap heeft beloofd, op een eerste spadesteek eind dit jaar. Uiteraard moeten alle getroffen bedrijven hiervoor degelijk worden gecompenseerd.

Ik wens iedereen snel een ‘normaal leven’, zodat we de beste wensen weer persoonlijk kunnen overmaken, mekaar weer kunnen ontmoeten en ronduit kunnen bijpraten.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers