Home Knokke-Heist KneistiTV Eerste boom geplant van het nieuwe Stadsrandbos

Eerste boom geplant van het nieuwe Stadsrandbos

In het voorjaar van 2020 stelde het Gemeentebestuur Knokke-Heist het ontwerpbureau Arcadis, het architectenbureau Generiek en Bos+ aan om het nieuwe Stadsrandbos uit te werken. Zij werken momenteel aan een ambitieus plan. Het nieuwe bos wordt 27 ha groot en is gelegen tussen Lakeside en Duinbergen. Het zal bestaan uit een speelbos, een echt bospaden en waterlopen. De eerste realisatie in dit project is de aanplant van 4,5 ha bos. Tussen 25 januari en 1 maart 2021 zullen 12.400 bomen hier een beginnend bos vormen. Ondertussen werken de ontwerpers verder aan het ontwerp van de overige 22,5 ha bos, speelbos, paden en waterlopen.

Dit bos wordt een unieke realisatie in Vlaanderen.

Visie BOS+

We kiezen voor jong plantgoed (80 tot 120 cm hoog) in een dicht planverband (1,5 m tussen elk boompje). Jong plantgoed wortelt beter en kan zich beter aanpassen aan de nieuwe omstandigheden dan ouder plantgoed. Daardoor komt het ook beter droge zomers door. Door het dichte plantverband ontstaat er concurrentie tussen de boompjes, waardoor ze snel de hoogte in groeien en er sneller een bosgevoel ontstaat. Doordat ze beter wortelen en door het dichte plantverband staat het bos na 3-4 jaar even hoog als wanneer er gewerkt zou zijn met groter plantgoed. We hebben zones voorzien met boomsoorten die veel licht doorlaten en boomsoorten die meer schaduw werpen. Dit zal zorgen voor een variatie in de vegetatie op de bodem. Langs de huidige bestaande paden hebben we gekozen voor een aaneengesloten beplanting van snelgroeiende soorten. Op die manier ontstaat vlug een bosgevoel en worden de boompjes in de kern van de aanplanting beschermd tegen wind. In de kernen beplanten we niet alle plantvakken waardoor er plaats is voor natuurlijke verjonging van bomen en struikgewas.

EERSTE AANPLANT

Tussen 25 januari en 1 maart 2021 zullen om en bij de 12.400 bomen een beginnend bos vormen (gekleurde vlakjes).

Fladderiep: 1420
Grauwe abeel: 690
Haagbeuk: 350
Lijsterbes: 540
Populier: 34
Ruwe berk: 2730
Schietwilg: 1860
Tamme kastanje: 2690
Winterlinde: 1030
Zomereik: 690
Gewone esdoorn: 740

7 REACTIES

 1. Het is jammer dat er zoveel landbouwgrond in onze gemeente verloren gaat aan al deze grootschalige bouwprojecten. En om dan de verloren gegane open ruimte te compenseren wordt er dan opnieuw nog meer landbouwgrond afgenomen om dan een “bos” te planten. Deze dient dan waarschijnlijk om de grote domeinen van onze miljonairs af te schermen van pottenkijkers.

 2. Dit stadsrandbos was net als de tweede golf ,het parkkerkhof en het walletje al voorzien in het structuurplan dat goedgekeurd werd in 1972 ttz na de fusie.het parkkerkhof en de ambachtelijke zone werden gerealiseerd .Daarna viel het stil .Ben blij dat het nu gerealiseerd wordt . Hopelijk volgt weldra de tweede golf .

 3. De schepen zou misschien beter eerst eens zeggen hoeveel bomen en landbouwgrond gesneuveld zijn voor de wijken Heulebrug en Duinenwater uit te bouwen. Vroeger kon ik in de zomer ’s ochtends de friste voelen buiten van over de weiden en akkerland. Nu voel je de warmte vanuit de stenen van de huizen en straten. Er is dan ook geen reden om zo fier te kunnen zeggen dat er bos geplant word. Het is gewoon eerst de broodwinning van sommigen afpakken om dan een bos te planten op hun vroegere bron van inkomsten.

  • Ik kan je alleen maar gelijk geven beste Stefanie. Dit is een druppel op een hete plaat. Als je ziet hoe de bouwpromotoren o.a. de Tolpaertpolder ook onder het beton willen gieten en verkavelen vraag ik me af of het aanleggen van een bos(je) niet te vergelijken valt met een lolly voor een kind want een kinderhand is gauw gevuld. We weten ook dat die verkavelingen in de meeste gevallen niet aan gewone mensen (Knokke-Heistenaars) zijn besteed maar wel aan kapitaalkrachtige tweede verblijvers of mensen die soms de grootstad achter zich laten wegens onveiligheid.

 4. Terechte opmerking van Stefanie.
  Veel blijft er niet meer over van de akkers, weilanden en van het groen in en rondom Kneistiland. Alles volbouwen is de leuze. Of er een reële woningbehoefte bestaat doet er niet toe. Over betaalbaarheid spreken we niet. Weg zijn de gezellige pleinen en soms ook parkjes (zie het parkje aan de Dumortierlaan en de “Ijzerstraat” (naam voor de visie ) waar ik als kind nog speelde. om plaats te maken voor ondergrondse parkings.
  Langsheen vele straten staan de bomen er trouwens eerder verweesd bij … of dienen ze enkel nog om vuilniszakken tegen te plaatsen.
  Snel een studiebureau er bij halen om iets er door te kunnen drukken. Toerisme en bouwheren bepalen het leven. En kritiek hierop leveren is gevaarlijk.
  Enerzijds een parkje vernielen in Heist en anderzijds pronken met een boompje: beeldvorming heet men dat laatste.
  Het geheugen is toch kort…

 5. Deze avond langs de heistlaan gereden en vanaf de palingpot in ramskapele tot aan de oprit a11 hebben ze alle bomen aan de kant van de polingpot omgezaagd. Aan de ene kant ze planten en aan de andere kant ze omzagen.goed bezig.

 6. Als reactie op Tom, zie artikel kneistikrant: Rooiwerken gestart langs het Leopoldkanaal, zodat u weet wat er werkelijk gaande is.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers