dinsdag, april 16, 2024
HomeKnokke-HeistHet geduld van burgemeester Jan Morbee en het college is op: "Hoost"...

Het geduld van burgemeester Jan Morbee en het college is op: “Hoost” aannemer en verzekeraar hadden tijd genoeg!

Door het ambitieus bouwproject dat HOOST omvat, zijn vele bewoners en de gemeentelijke infrastructuur geconfronteerd met aanzienlijke schade. De problemen begonnen in 2022, toen ARTES, de verantwoordelijke aannemer, startte met de bouw van een indrukwekkend appartementsgebouw in het centrum van onze deelgemeente, wat leidde tot meerdere verzakkingen in de omliggende huizen en schade aan wegen en riolering.

De situatie verslechterde in 2023, toen de Stadhuisstraat, een cruciale verkeersader, gesloten moest worden voor doorgaand verkeer. Deze sluiting, gebaseerd op advies van experts, werd een keerpunt toen op 19 december een nieuwe verzakking plaatsvond bij het kruispunt van de Stadhuisstraat en de Vrièrestraat. Dit incident verhoogde de druk op het gemeentebestuur om actie te ondernemen.

Op 22 december kwam het gemeentebestuur samen met ARTES om de situatie te beoordelen. Burgemeester Jan Morbee benadrukte uitdrukkelijk de noodzaak van snelle en duurzame oplossingen voor de getroffen burgers. Er is beloofd dat tegen midden januari meer duidelijkheid zal zijn over de planning en fasering van de herstelwerkzaamheden, met een toezegging om de lokale bevolking direct te informeren.

De bewoners, hoewel teleurgesteld door de vertraging in expertises die pas in het najaar van 2023 kunnen plaatsvinden, kijken uit naar een rechtvaardige regeling van ARTES’ verzekering, die het gemeentebestuur tegen eind maart 2024 verwacht. Het bestuur heeft ook aangekondigd een expert aan te stellen om de situatie nauwlettend te volgen en om de bereidheid van de verzekeraar tot een akkoord te beoordelen.

Burgemeester Morbee bevestigde het engagement van het bestuur om de belangen van de inwoners te vertegenwoordigen en benadrukte de zwaarte van de situatie voor de lokale gemeenschap. Het gemeentebestuur zet zich in voor een transparante en actieve aanpak om de kwestie op te lossen en de levenskwaliteit van de inwoners te herstellen.

1 REACTIE