Home Knokke-Heist Je bent zelf verantwoordelijk voor het ijsvrij houden van het voetpad

Je bent zelf verantwoordelijk voor het ijsvrij houden van het voetpad

Let op voor gladheid op de weg. Het KMI kondigt deze week aanvriezende regen en sneeuw. De strooidiensten van de diverse overheden doen hun werk. Maar… Let op! Denk ook aan uw voetpad. Maak een doorgang van 1m sneeuw- en ijsvrij.

‘Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers op het voetpad en fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden’, luidt het volgens de meeste politiereglementen.

Het is verboden de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de openbare weg, waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer moet de rand van het voet- en fietspad gelegen langs de rijweg vrijgehouden blijven.

Vanaf wanneer moet u vegen?
‘Hier geldt de redelijkheid. Als het ’s nachts begint te sneeuwen of ijzelen, kan je niet verwachten dat bewoners al om 6 of 7u ’s morgens alles geveegd hebben. Als je de zaken op hun beloop laat terwijl je weet dat het gevaarlijk is, ben je wel in fout’, klinkt het bij verzekeraars.

In de appartementsgebouwen rust de verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en, bij ontstentenis daarvan, op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping. Tenzij de verplichting schriftelijk is geregeld tussen de bewoners van het gebouw.

De eigenaar of gebruiker van een niet-bebouwd perceel dient erover te waken dat een volledige ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers wordt schoongeveegd, of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid te vermijden van dat gedeelte van de openbare weg, gelegen langs het onbebouwd perceel.

2 REACTIES

  1. Tof dat de kapsalons weer open gaan,maar de kapster aan huis die moet werkloos toekijken daar begrijp ik nu eens niks van.

  2. Deze morgen sinds een week nog eens in Kalvekeetdijk en Westkapellestraat met fiets gereden. Nog één grote ijsplek tegengekomen ove bijna de halve breedte van eht fietspad. Dit thv van het huis onze schepen Morbee. Gelukkig zal het nu dooien en zal het vanzelf wegsmelten.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers