15.3 C
Knokke-Heist
5 augustus , 2021
HomePolitiekMinister Verlinden zal Knokke-Heist tools geven om overlast aan te pakken

Minister Verlinden zal Knokke-Heist tools geven om overlast aan te pakken

De afgelopen jaren hebben verschillende recreatiegebieden en -zones, zoals kustgemeenten, overlast ervaren tijdens de zomermaanden. Om deze zomer te kunnen anticiperen op mogelijke problemen, stuurt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een omzendbrief naar de provinciegouverneurs, burgemeesters en beheerders van recreatiegebieden en -zones. De bedoeling is om preventieve en repressieve maatregelen aan te reiken om overlast een halt toe te roepen. Bovendien wordt vanaf 1 juli 2021 het plaatsverbod opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie, zodat elke politiezone personen met een plaatsverbod beter kan opvolgen.

“De zomer is begonnen. Jonge gezinnen met kinderen willen naar buiten, jongeren zoeken verfrissing, mensen willen elkaar ontmoeten. We moeten elkaar die vrijheid gunnen, zeker na al die maanden met strenge maatregelen. En net daarom kunnen we geen enkele verstoring van deze herwonnen vrijheid in recreatiegebieden en -zones, zoals kustgemeenten, aanvaarden”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

De vorige omzendbrief inzake overlast in recreatiegebieden en -zones dateert van 2006 en was aan hernieuwing toe. Om een beeld te krijgen van de situatie op het terrein en goede praktijken te kunnen delen, werden beheerders van recreatiegebieden en -zones en burgemeesters uitgebreid bevraagd. De resultaten van deze bevraging zijn verwerkt in een nieuwe omzendbrief.

De omzendbrief licht de rol toe van elke bevoegde overheid en van de beheerders van recreatiegebieden en -zones, moedigt samenwerking aan en wijst op de verschillende mogelijke preventieve en repressieve maatregelen die het fenomeen van overlast kunnen onderdrukken. Preventieve maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: provinciaal overleg, een parkreglement, verplichte reservatie, de aanstelling van een veiligheidscoördinator, sensibilisering van jongeren op school en samenwerking met jeugddiensten of opleidingen voor het personeel.

Om beter te voldoen aan de noden op het terrein wordt ook een bijhorende toolbox aangeboden aan recreatiegebieden en -zones en lokale besturen. De toolbox bevat naast een oplijsting van goede praktijken die als inspiratiebron kunnen dienen, ook informatie over het gebruik van bewakingscamera’s en veiligheidsfuncties zoals de veldwachter, private veiligheid en gemeenschapswacht.

Wanneer preventieve maatregelen niet volstaan, kan repressief optreden noodzakelijk zijn. Dit kan dankzij het toegangsverbod, de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) of het plaatsverbod. Ook het optreden van de politie kan noodzakelijk zijn bij incidenten.

De uitbater kan, op basis van het een toegangsverbod, bezoekers die de regels van het parkreglement overtreden de toegang tot het recreatiegebied en -zones ontzeggen. In besloten domeinen met toegangscontrole kan een registratiesysteem van identiteitsgegevens worden overwogen, om eventuele overtreders van het opgelegde toegangsverbod te detecteren. GAS-boetes kunnen dan weer worden opgelegd voor bijvoorbeeld geluidsoverlast, sluikstorten en beschadigingen aan het openbaar domein.

Indien deze maatregelen onvoldoende blijken om veroorzakers van overlast een halt toe te roepen, kan de burgemeester in geval van verstoring van de openbare orde overgaan tot een tijdelijk plaatsverbod van een maand. Dit verbod is tweemaal hernieuwbaar. Het niet-naleven van het plaatsverbod kan worden gesanctioneerd met een GAS-boete.

Het plaatsverbod zal vanaf 1 juli 2021 in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie worden opgenomen. Hierdoor zal elke politieambtenaar bij een politiecontrole onmiddellijk kunnen nagaan of een plaatsverbod van kracht is en de veroorzaker van overlast die zich ondanks het plaatsverbod toch op het recreatiegebied of -zone bevindt, kunnen verwijderen van het gebied.

“De zomer is van iedereen. Nadat we maandenlang de strijd tegen het virus zijn aangegaan, zullen we niet aanvaarden dat een andere strijd wordt gevoerd op recreatiegebieden en -zones, zoals in kustgemeenten”, besluit minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers