woensdag, mei 22, 2024
HomeKnokke-HeistOndergrondse garageboxen zorgen voor extra inkomsten voor de gemeentelijke schatkist

Ondergrondse garageboxen zorgen voor extra inkomsten voor de gemeentelijke schatkist

Op 17 juli 2020 werd er een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de ondergrondse privatieve parking bij Residentie Matuvu te Knokke-Heist. Notaris Thomas Dusselier heeft toen, na goedkeuring door de gemeenteraad op 25 juni 2020, een opstalrecht verleend aan de Tijdelijke Maatschap Matuvu, die als doel heeft het ontwikkelen van dit project.

Ontwikkelingen en Verkoopstatistieken

De nieuwe parking, verdeeld over twee niveaus, biedt plaats aan in totaal 153 garageboxen, met 72 op niveau -1 en 81 op niveau -2. Tot op heden zijn er 124 garageboxen verkocht. Dit heeft geleid tot een totale grondwaarde van 7.708.039,65 EUR, met 3.811.410,00 EUR voor de garages op niveau -1 en 3.896.629,65 EUR voor niveau -2.

De verkoop van deze garages heeft over verschillende gemeenteraadssessies plaatsgevonden, met recente goedkeuringen op onder meer 24 februari 2022 en 31 augustus 2023 voor niveau -1 en 28 oktober 2021 tot en met 30 juni 2022 voor niveau -2. Deze uitgebreide verkoopfasen reflecteren een zorgvuldig en gefaseerd goedkeuringsproces.

Financiële Details en Verplichtingen

Volgens de oorspronkelijke opstalakte heeft de gemeente Knokke-Heist zich verbonden tot een totale verkoopwaarde van 9.457.852 EUR voor de grondaandelen gekoppeld aan deze parkings. Dit wordt proportioneel verdeeld gebaseerd op de aandeelhoudersquotiteiten.

Onkostenverdeling en Aandelen

Een gedetailleerd verslag door landmeter-expert Dany Borghart op 13 januari 2021 heeft de aandelen in de gemeenschappelijke delen en de onkostenverdeling vastgelegd, wat cruciaal is voor de transparantie en eerlijke behandeling van alle betrokken partijen.

Huidige Status en Toekomstige Goedkeuringen

De meest recente verkoop, een garagebox op niveau -2, heeft een grondwaarde van 66.204,96 EUR toegevoegd aan het totaal. De gemeenteraad staat voor de goedkeuring van de dertiende lijst van verkochte garages op niveau -2, wat een verdere stap voorwaarts zal betekenen in de voltooiing van dit project.

Het project van de Residentie Matuvu brengt niet alleen een significante financiële boost voor Knokke-Heist, maar verbetert ook de lokale infrastructuur door extra parkeermogelijkheden te bieden. Dit onderstreept het belang van goed gecoördineerde plannen en transparante processen binnen gemeentelijke projecten.