woensdag, mei 29, 2024
HomeOpinieOpiniestuk: Wie gelooft deze mensen nog?

Opiniestuk: Wie gelooft deze mensen nog?

Wij, inwoners van KH, werden de voorbij weken op de sociale media belaagd met een stroom van gezichten en berichten die overduidelijk betrekking hebben op de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober ek.  Het valt op dat het om een initiatief uitgaat van politici die tot de huidige meerderheid behoren of hebben behoord. Deze mensen worden blijkbaar zo zenuwachtig dat ze voorbijgaan aan de komende regionale, federale en Europese verkiezingen, waarvoor de campagne amper is opgestart. Dat wij, burgers van KH, hier niet om vragen, is duidelijk ondergeschikt aan hun onweerstaanbare drang zich PUUR te profileren of nog zichzelf EEN FRISSE WIND te noemen. Wat nu net het politieke aanbod is van deze campagne (sic.) is echter niet onmiddellijk duidelijk.

Elke verkiezing gaat over geloofwaardigheid, verantwoording voor het beleid dat men heeft gevoerd én de beloften die men in een verkiezingsprogramma inschrijft, naar het te voeren beleid. Dit wordt niet uitgewist met nietszeggende holle slogans.

De lokale politiek liep voorbij legislatuur over verschillende assen, die in het geheugen van elke burger in onze gemeente diep gegriefd zitten, en een bepalende rol zullen spelen bij het uitbrengen van hun stem.

Maar – eerst en vooral – moeten we ons blijven herinneren dat deze gemeente onder voogdij is geplaatst door de Vlaamse regering.  Dit betekent gewoonweg dat hier op vele vlakken een lamentabel beleid is gevoerd, strijdig met alle beginselen van behoorlijk bestuur. Toevallig zijn het zij die de volle verantwoordelijk droegen voor dit beleid, die zichzelf nu PUUR noemen, of JA! roepen.

Het onderwijsbeleid was gewoonweg rampzalig. De meerderheid ( een pure frisse wind cocktail…) heeft het versjacheren van honderden kinderen in ruil voor een grotesk bouwproject quasi unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad, waarna vier (4) procedures, een enorme druk van de schoolraad, de leerkrachten, ouders, grootouders, én kinderen, finaal de meerderheid in de KH-gemeenteraad op de knieën heeft gedwongen. Vandaag, onder vorm van een publicatie op de sociale media, verklaren dat het onderwijs opnieuw wordt ingeschreven in het gemeentelijke project, is voorbijgaan aan een fundamenteel maatschappelijke debat. Moet KH bestuurd blijven door de bouwheren of moet er een radicale ommekeer komen waarbij de bewoner centraal wordt gesteld in het politieke denken? Dit dossier raakte de bevolking diep in het hart: alleen de doortastendheid van de schoolraad en haar voorzitster heeft de kinderruil voorkomen. De politici uit de meerderheid kunnen niet wegkomen met ‘voortschrijdende inzichten’, die alweer worden bijgestuurd, of enkele loze verklaringen op de sociale media.

De hoogbouw verplettert Heist voor de komende 100 jaar. Een heel dorp moet nu leven in de schaduw van een megalomaan project, waarin de huidige burgemeester mede-eigenaar is, waar één appartement blijkbaar aan de helft van de waarde is verkocht door de bouwheren (…aan wie dan wel?) volgens PANO. Is dat gedrocht nu de stedenbouwkundige toekomst van Knokke Heist? Opnieuw werden de waarden en keuzes van de Heistenaren onder de hiel gelegd en absolute voorrang gegeven aan de belangen van het groot kapitaal.

Bij HOOST is de nood het hoogst. Een honderdtal eigenaars worden achtergelaten in hun miserie, ten gevolge van de foute uitvoering van de werken. De lokale meerderheid draagt hierin, als bouwheer, de volle verantwoordelijkheid! De omwonenden van HOOST weten zich verlaten, in de steek gelaten, ze worden verpletterd door experten van een verzekeraar en een zogenaamde deskundige, – aangesteld door de bouwheer. Van tegenstrijdig belang gesproken…De omwonenden echter ervaren de ‘frisse wind’ doorheen de scheuren in de muren en de breuken in hun huizen.

De huidige burgemeester noemde de ‘poldergolf’ recent een prachtig project. Hij blijft daarmede zitten op de lijn van zijn voorganger… De totale verbastering van een prachtig polderlandschap voor een golf, hotels, speelzaal, helicopterplatform,  gericht op een publiek dat nog niet in Knokke-Le Zoute is geland, elitair en exclusief, geschiedt ten koste van natuur en landbouw. Wat mij betreft is dit pure ‘waanzin’.

De volgende meerderheid zal – gelukkig maar – door de kiezer worden bepaald. ‘Frisse wind’ en of nog ‘Ja’ vergeten dat de kiezer een geheugen heeft, die de holle schimmigheid van een veel te vroege campagne doorziet. Wie gelooft deze mensen nog? Waarom leggen ze geen verantwoording af voor hun gevoerde beleid? Ze vragen opnieuw aandacht voor hun woorden, wij, inwoners van Knokke Heist zullen hun daden niet uit ons geheugen wissen. Het wordt uitkijken naar een alternatief voor het huidige beleid, opnieuw gericht op de mensen, hun waarden, hun noden en vooral hun hoop.

Walter VANDENBOSSCHE

Ere Vlaams Volksvertegenwoordiger

Inwoner van Knokke Heist

1 REACTIE

  1. Opmerkelijke uitspraken als voormalig volksvertegenwoordiger. Akkoord met de analyse en het definitief halt toeroepen aan megalomane projecten. Maar we mogen zeker niet de teugels van ons lokaal beleid aan “nationale” (externe) partijen toevertrouwen. Wij willen geen externe bemoeienis in onze unieke gemeente. Dat het nu om De Wever gaat of om een trio zoals Coens/Van Peteghem/Mahdi (communisten die enkel de belastingen willen verhogen) of nog erger de extreme populisten zoals PVDA of Vlaams Belang die zwaaien met een economisch destructief programma, ze zullen allemaal hun neus willen steken in onze unieke gemeente om onze levenskwaliteit, die hen zo afgunstig maakt, te willen fnuiken. Ik vertrouw wél de nieuwe gezichten die reeds bewezen hebben dat ze geleerd hebben van hun fouten. Het zijn zij die jarenlang ervoor gezorgd hebben dat Knokke-Heist Knokke-Heist is geworden. Nationale partijen hebben reeds lang bewezen dat ze niet kunnen besturen. Hou ze hier buiten, punt.