zaterdag, april 20, 2024
HomeOpinieOpinie: Hoe zullen het strand en de Zeedijk van Knokke-Heist veranderen in...

Opinie: Hoe zullen het strand en de Zeedijk van Knokke-Heist veranderen in de toekomst?

You can’t always get what you want. But if you try sometime, you’ll find … you get what you need. [The Rolling Stones]

Vlaanderen komt met een plan om de kustlijn te beschermen tegen een verwachte stijging van de zeespiegel. Want die stijging komt er, zoveel is zeker. Tussen de jaren 1900 en 2000 is de zeespiegel al zo’n 20 cm gestegen. De gemiddelde verwachting is nu dat deze met ca. 100 cm zal stijgen tussen 2000 en 2100. Onze kusten beschermen is dus een must!

Masterplan Kustveiligheid
In 2011 kreeg het Masterplan Kustveiligheid vorm. Het doel? Manieren vinden om de Vlaamse kust tegen zeer zware stormen te beschermen en zo de kustveiligheid tot minstens 2050 te garanderen. Daaruit volgden maatregelen en waterbouwkundige ingrepen om de zwakste schakels aan te pakken. De werken werden zoveel mogelijk in de omgeving ingepast zodat ze ook een toeristische en recreatieve meerwaarde opleveren. De uitbreiding van het Zwin en de nieuwe Zwindijk zijn daar een mooi voorbeeld van.

Kustvisie: een nieuw strategisch beleidsplan
2050 komt snel dichterbij waardoor nu moet gepland worden op langere termijn, voor minstens 100 jaar. Met Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid hoe we onze kust kunnen beschermen tegen de verdere zeespiegelstijging. Daarbij gaan onderzoekers na welke maatregelen passen in verschillende scenario’s: een stijging van de zeespiegel met 1, 2 of 3 meter. Welke oplossingen zijn er om van een beschermende, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek te kunnen blijven genieten?

Kustbeschermingsmaatregelen zijn niet op één, twee, drie uitgevoerd. Soms is er wel 10 tot 20 jaar voor nodig. Daarom stelde de Vlaamse overheid een langetermijnstrategie en een eerste actieplan 2024-2034 op. Dat strategisch beleidsplan voor Kustvisie werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 2 februari 2024. Op de webpagina www.kustvisie.be kun je de laatste informatie vinden.

Wat met het zeezicht?
Hoe dan ook zal het uitzicht van onze stranden en zeedijken in de toekomst drastisch veranderen. Veel mensen stellen zich dan ook de logische vraag of het zeezicht zal verdwijnen voor appartementen op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Vorige week legden wij ons oor te luisteren tijdens de voorstelling van Kustvisie in Cultuurcentrum Scharpoord. In een overvolle zaal gaf het projectteam uitleg bij de verschillende pistes die nu op de studietafel liggen.

Zeewaarts uitbreiden
Er zijn twee grote strategieën om het strand en de zeedijk te beschermen: de bestaande kustlijn behouden en ophogen (ter plaatse) of het strand verbreden (zeewaarts). Het laat zich raden dat alle kustgemeenten uitgesproken voorstander zijn van het tweede scenario. Dankzij een breder strand blijven alle huidige functies, zoals wandelen, sporten en spelen behouden én zijn er nieuwe mogelijkheden, bv. fietsen.

Met de zeewaartse uitbreiding moeten de dijken op hun huidige plaats niet verhoogd worden, maar worden ze breder. Waar het strand nu start, komt een extra stuk hogere zeedijk of een duinengordel, afhankelijk van hoe kwetsbaar de strook is. Deze werken kunnen gefaseerd gebeuren naarmate de zeespiegel stijgt. Het droge strand blijft steeds minstens even breed.

 Veel mooie opportuniteiten
De veranderingen aan het strand en de zeedijken zullen ingrijpend zijn, maar zullen heel langzaam gebeuren – over een periode van wel 100 jaar. Daartegenover staan heel wat nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten.

Er zal meer ruimte zijn. De bredere dijken zijn de ideale plek voor sportfaciliteiten, in gelaagde duinen is er plaats voor afzonderlijke wandel- en fietspaden, zoals in Cadzand. Daarnaast wordt de kuststrook veel groener. Er kan min of meer een aaneengesloten duinenlandschap komen tussen de Franse en Nederlandse grens, alleen onderbroken door onze havens.

En het zeezicht? Op de meeste plaatsen zullen de bewoners van appartementen op het gelijkvloers en de eerste verdieping ooit hun zeezicht verliezen. Maar in de plaats krijgen ze een duinenlandschap of ‘pleinzicht’ door de extra brede dijken.

Een opiniestuk van Alex Dewulf – Een vastgoedmakelaar actief in de verkoop en verhuur van hoofdzakelijk vakantieverblijven in Knokke-Heist. Ook zeer actief in het beheer van mede-eigendommen.