woensdag, mei 22, 2024
HomeKnokke-HeistSamenwerkingsovereenkomst Jeugdwelzijn vraagt om meer transparantie

Samenwerkingsovereenkomst Jeugdwelzijn vraagt om meer transparantie

Tijdens een recente raadsvergadering stond de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor jeugdwelzijnswerk tussen het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de vzw’s CAW Noord West-Vlaanderen en Jeugdclubs Knokke-Heist centraal. Het project, dat ondersteund wordt door jeugdclub ‘t Verzet, wordt voortgezet zonder de aanvankelijke evaluatie die bij de start van het partnerschap was voorzien, zei schepen van Jeugd, Nick Wenmaekers (Gemeentebelangen). Die hiervoor verwees naar een nieuwe medewerkster. De evaluatie bestond wel, bleek vandaag, maar zat volgens de schepen niet in het dossier omwille van de wet op de privacy.

Onafhankelijk raadslid Annie Vandenbussche benadrukte het gebrek aan een formeel evaluatierapport dat de gemeenteraad inzicht zou kunnen geven in de effectiviteit en resultaten van de samenwerking. Schepen Wenmaekers gaf aan dat ondanks de verandering van personeel, het voorleggen van een jaarverslag mogelijk is en door het college niet als een probleem wordt gezien.

De discussie wees uit dat er tot op heden geen concrete evaluatie of rapportage heeft plaatsgevonden. N-VA fractieleider Cathy Coudyser stelde toch een aantal kritische vragen over de voortgang en de meerwaarde van de samenwerking, gezien de volledige financiering van de loonkost door de gemeente Knokke-Heist en het ontbreken van Vlaamse projectsubsidies.

De raad heeft eerder gekozen voor een samenwerkingsduur van twee jaar met optie tot verlenging, echter niet automatisch. De bedoeling was een evaluatie na twee jaar om de noodzaak en effectiviteit van het project opnieuw te beoordelen. De huidige stand van zaken roept vragen op over de return-on-investment en of de samenwerking de gemeenschap ten goede komt zoals verwacht.

Cathy Coudyser drong erop aan dat er voldoende informatie aan de gemeenteraad wordt verstrekt om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. De uitkomst van de vergadering was dat de raadsleden zich zullen onthouden van stemming over de verlenging, in afwachting van meer duidelijkheid en transparantie over de prestaties en impact van het jeugdwelzijnswerk in de regio.

Ons gedacht…

Het is essentieel dat dergelijke samenwerkingen met een duidelijke en transparante evaluatie komen, om zowel de gemeenteraad als de burgers van Knokke-Heist te verzekeren van een verantwoorde besteding van publieke middelen en de effectieve ondersteuning van de jeugd in de gemeente.