dinsdag, mei 21, 2024
HomeDammeStijging woninginbraken zet door in West-Vlaanderen, waaronder in Knokke-Heist en Damme

Stijging woninginbraken zet door in West-Vlaanderen, waaronder in Knokke-Heist en Damme

Uit recente cijfers van Brugs Kamerlid Franky Demon (CD&V) blijkt dat het aantal woninginbraken met geweld opnieuw in stijgende lijn zit in België, inclusief een significante toename in West-Vlaanderen. Deze trend, die na een tijdelijke daling tijdens de coronaperiode weer oplaait, vraagt om hernieuwde aandacht voor preventieve maatregelen.

Recente cijfers en lokale impact

In 2022 registreerde België een stijging van 17% in het aantal woninginbraken vergeleken met het voorgaande jaar. De eerste drie maanden van 2023 hebben deze zorgwekkende trend alleen maar bevestigd. In West-Vlaanderen, waar traditioneel meer dan 2.000 inbraken per jaar worden gemeld, zagen we tijdens en na de coronapandemie een opvallende fluctuatie in de inbraakcijfers.

Preventie en lokale statistieken

Sinds 2021 zijn er in West-Vlaanderen 4.812 inbraken geregistreerd, waarvan 71 gepaard gingen met geweld. Vooral tijdens de wintermaanden en de zomervakantie is er een piek in het aantal inbraken, waarschijnlijk omdat veel inwoners dan van huis zijn.

In Knokke-Heist en Damme blijft het aantal inbraken zonder geweld relatief hoog met respectievelijk 169 en significante cijfers in omliggende zones. Zo is de politiezone VLAS met 606 inbraken, waarvan 11 met geweld, opvallend negatief in de statistieken vertegenwoordigd.

Oproep tot actie

De stijging van het aantal inbraken benadrukt de noodzaak voor voortdurende preventie. Kamerlid Demon pleit voor een actieve rol van zowel de politie als burgers. Het vormen van buurtinformatienetwerken en andere preventieve acties zijn cruciaal om deze trend een halt toe te roepen.

Ons gedacht…

In de strijd tegen inbraken is het duidelijk dat zowel overheid als burgers een cruciale rol spelen. Door samenwerking en alertheid kunnen we hopelijk een daling in deze verontrustende cijfers bewerkstelligen.