woensdag, mei 22, 2024
HomeKnokke-HeistNieuwe Aanwinsten bij de Politie: Eedaflegging in het Bijzijn van Burgemeesters en...

Nieuwe Aanwinsten bij de Politie: Eedaflegging in het Bijzijn van Burgemeesters en Korpschef

Recent hebben twee politiemedewerkers hun eed afgelegd in handen van de voorzitter van het politiecollege Jan Morbee. Dit gebeurde tijdens een officiële ceremonie die de toewijding aan hun nieuwe rollen markeerde.

Versterking voor Verschillende Directies

Inspecteur Lamrini en hoofdinspecteur Delaere zijn de nieuwe toevoegingen aan het politiekorps. Inspecteur Lamrini zal de directie Veiligheid versterken, terwijl hoofdinspecteur Delaere zijn expertise zal inzetten bij de directie Informatie. Hun rollen zijn cruciaal voor de verhoging van de veiligheid en efficiëntie binnen het korps.

Introductie van een Nieuwe Contractuele Medewerker

Na de eedaflegging introduceerde korpschef Steve Desmet een belangrijke nieuwe medewerker, Manon De Mey, die als consulent Personeel zal dienen. De aanstelling van Manon is een stap vooruit in het versterken van de personeelsafdeling en onderstreept de voortdurende inspanningen van het korps om haar administratieve en operationele teams te versterken.

Prominente Aanwezigheid

De ceremonie werd bijgewoond door burgemeesters Jan Morbee en Joachim Coens, naast korpschef Steve Desmet. Hun aanwezigheid benadrukt de ondersteuning en het belang dat de lokale overheid hecht aan de ontwikkeling en het welzijn van het politiekorps.